24 OCAK KARARLARI VE 12 EYLÜL DARBESİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-126
Number of pages: 159-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1971 yılında Cumhurbaşkanına verilen muhtıra niteliği taşıyan mektubun ardından Türkiye’de sık sık hükümet değişiklikleri yaşanmış, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirilmesi sonucu ülkeye uygulanan ambargo, petrol krizi ve döviz kıtlığı ülkeyi çok zor durumlara sokmuştur. 1979 yılı sonlarına doğru iktidara gelen Süleyman Demirel, ekonomi alanında Turgut Özal’ı yetkilendirmiştir. Göreve gelen Turgut Özal, IMF ve Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşların tavsiyelerine de yer verip hazırladığı 24 Ocak ekonomik istikrar paketini uygulamaya koymuştur. Bu kararlar ile birlikte ekonomide içe dönük, ithal ikameci anlayış terkedilerek dışa dönük, ihracata dayalı bir model hedeflenmiştir. Ancak ekonomik istikrar paketinin içerisinde olan bazı kararlar uygulanamamış ve krize neden olmuştur. Ardından gelinen süreçte 12 Eylül 1980 günü Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş ve devamında da 24 Ocak ekonomik istikrar paketinin içeriğindeki uygulanamayan kararlar uygulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede öncelikle 12 Eylül 1980 öncesi genel durum araştırılarak mevcut sorunlar üzerinde durulmuş, ardından 24 Ocak kararlarının içeriğinden bahsedilmiş ve uygulanamayan kararların ne gibi sorunlara yol açtığından bağlantı kurularak 24 Ocak kararlarının 12 Eylül 1980’de yapılan darbedeki rolü değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

After the memorandum given to the President in 1971, there were frequent changes of government in Turkey, the embargo imposed on the country as a result of the Cyprus Peace Operation, the oil crisis and the currency shortage put the country in very difficult situations. Suleyman Demirel, who came to power at the end of 1979, authorized Turgut Özal in the field of economics. Turgut Özal, who took office, implemented the January 24 economic stability package, which he also included and prepared recommendations from institutions and organizations such as the IMF and the World Bank. Along with these decisions, an inward-looking, import-substitutive understanding of the economy was abandoned and an outward-looking, export-based model was aimed at. However, some of the decisions included in the economic stability package were not implemented and caused a crisis. January September 12, 1980, the Turkish Armed Forces seized the administration, and then the unenforceable decisions contained in the January 24 economic stability package began to be implemented. January September January September 12, 1980, the general situation before September 12, 1980 was investigated and the current problems were focused on, then the content of the January 24 decisions was mentioned and the role of the January 24 decisions in the coup on September 12, 1980 was evaluated by establishing the connection with what problems the unenforceable decisions caused.

Keywords