İZMİR ÖRNEĞİYLE KENT SESLERİ ve KENT KÜLTÜRÜNDEKİ İZLERİ

Author:

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-14 23:51:06.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 13-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentler meydanı, pazarı, parkları, ulaşım yerleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi benzer özellikli ortak ses alanlarını içeren yirmi dört saat yaşayan şehirlerdir. Ayrıcalıklı dinamikleri nedeniyle irili ufaklı her kent, diğer yerleşim yerlerinden ayrılır ve her bir dinamiği oluşturan çeşitli parametreler genel olarak kentin veya spesifik olarak yalnızca ait olduğu o kentin kimliğini oluşturur. Kent sesleri şehir planlamacılığından mimari dokuya, müzik performanslarından albümlere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olmakla birlikte; insanda çağrışımı harekete geçiren, ona aidiyet duygusu veren, hafıza oluşturan ve kısaca, kent kültüründe iz bırakan somut bir kültürel mirastır. Bu çalışmada, önceliği prodüksiyon amaçlı kent ses kütüphanesi yaratmak olan ancak yukarıda sözü edilen her bir kültürel izin gerçekliği ve insandaki etkisini araştırmak için ikinci bir amaçla yola çıkılarak tamamlanan yürütücüsü olduğum kısa adıyla İzmir Kent Sesleri Projesi’nin sonuçları paylaşılmıştır. Projede örnek kent olarak İzmir seçilmiştir. Proje toplantılarından uygulamalara, projeyi diğerlerinden ayıran özgün ses kayıt tekniklerinden ortaya çıkardığı çok farklı fiziksel ve bilişsel sonuçlara kadar pek çok değişken özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre, kent sesleri insan yaşamında bir hafızadır. Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurar. Kenti ve kentliyi diğerlerinden ayırır. Mimari bir dokuya sahiptir. Zaman bağımlı kesin değişkenlikler gösterir. Somut bir kültürel mirastır. Tüm bu öznitelikler doğrultusunda aslında kent sesleri, kent kültürünün tüm izlerini yansıtarak sembol sesleriyle birlikte ait olduğu kentin doğrudan niteleyicisidir.

Keywords

Abstract

Cities are alive for twenty-four hours, with diverse soundscapes like their squares, markets, parks, public transportation areas, entertainment, and shopping centers. Due to their privileged dynamics, every city, big and small, differs from other settlements. The sounds of the city are a privilege. City sounds are a source of inspiration in many fields such as from city planning to architectural texture and music performances to a music album. These sounds are a concrete cultural heritage that activities the connotation, gives people a sense of belonging, create a memory. Briefly, city sounds leave traces of city culture in human life.In this study, the results of my project named shortly İzmir City Sound Project that finished last year have been discussed. Izmir city has been chosen as an example in the project. As a result of this project, city sounds are a memory of human life. They connect between past and future. Separating the city and city life they are a tangible cultural heritage. As a final result of all these attributes, the city sounds actually reflect all the traces of city culture.

Keywords