OLYMPOS KAZISI SAĞLAMLAŞTIRMA VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2022-125
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-14 23:34:51.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 160-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Olympos Antik Kenti kazı çalışmalarında 2012 yılından itibaren gerçekleştirilen sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları tanıtılmaktadır. Olympos’ta 2000 yılında başlatılan araştırmalar, 2006 yılına kadar kentin günümüzdeki durumunu ve mevcut arkeolojik kalıntılarını belgelemeye yönelik yüzey araştırması olarak sürdürülmüştür.  2006 yılında kazı çalışmalarına, 2012 yılından itibaren ise hem kültürel mirasın korunması ilkelerine bağlılık hem de can güvenliğine yönelik önlemler kapsamında koruma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalarda kültürel mirasın geleceğe aktarılmasında en az müdahale ile özgün dokuyu koruma yöntemi olarak kullanılan sağlamlaştırma (konsolidasyon) tercih edilmiştir. Sağlamlaştırma çalışmalarında öncelik gezi güzergahında bulunan Kuzey Nekropol Caddesi ve hemen altında turistlerin denize girdiği sahilin yer aldığı yüksek bir kayalık üzerindeki Akropol tepesi yapılarına verilmiştir. Yapılarda uygulamalara mekanik temizlikle başlanmış, ilk önce basınçlı su ve hava ile derz aralıkları ve duvarın dış yüzeyi temizlenmiştir. Bu işlemden sonra takviye harcı, derz zarfı uygulaması ile sabitlenmiş enjeksiyon tüpleri içerisinden duvara uygulanmıştır. Duvar sağlamlaştırma çalışmalarıyla birlikte kazı çalışması gerçekleştirilen yapılarda gün ışığına kavuşan resim kalıntılarının sağlamlaştırma ve koruma (konservasyon) işlemleri gerçekleştirilmiştir. Duvar resimlerinin yüzeylerinde mekanik temizlik yapılmış, sıva ile duvar yüzeyi arasındaki boşluklar enjeksiyon harcı ile doldurularak sağlamlaştırılmıştır. Sağlamlaştırma çalışması bittikten sonra resim kalıntılarının etrafı bordür harcı ile çevrelenmiştir. Son olarak detaylı bir şekilde temizlenen yüzeylere koruyucu malzeme uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

In this paper, the consolidation and conservation works that have been carried out since 2012 within the scope of Olympos Ancient City excavations are introduced. The research initiated in Olympos in 2000 has been continued as a site survey to document the current state of the city and the existing archaeological remains until 2006. Excavations started in 2006 and since 2012, conservation works have been initiated within the scope of both commitment to the principles of protect cultural heritage and measures for life safety. In the works carried out, consolidation, which is used as a method of preserving the original texture with the least intervention in transferring cultural heritage to the future, was preferred. Priority in consolidation works was given to the North Necropolis Street located on the tour route and the Acropolis hill structures on a steep cliff next to the beach where the tourists swim. The applications in the buildings started with mechanical cleaning, firstly the joint gaps and the outer surface of the wall were cleaned with pressurized water and air. After this process, reinforcement grout was applied into the wall with injection tubes fixed with mortar. Along with the wall consolidation works, the consolidation and preservation procedures of the remains of the wall paintings, which were brought to light by the excavation work, were carried out. The surfaces of the paintings have been mechanically cleaned, and the gaps between the plaster and the wall surface were filled with injection mortar. After the fixing was completed, the wall painting fragments were bordered with plaster. Finally, protective material was applied to the thoroughly cleaned surfaces.

Keywords


 • Atila, İ. A. & Çelgin, A. V. (1991). Likya’da, Olympos’ta bulunan bir mezar anıtı. Mimar Sinan Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1, 75-105.

 • Evcim, S. & Öztaşkın, G. K. (2019). Early Byzantine churches in Olympos. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 161, 129-162.

 • Hellenkemper, H. & Hild, F. (2004). TIB 8: Lykien und Pamphylien (Cilt 2). Österreich

 • Olcay Uçkan, B. Y. & Kayapınar, L. (2015). Olympos piskoposu Methodios ve Olympos kenti. H. İşkan ve F. Işık (Ed.), Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri - Patara VII içinde (s.535-544) Ege Yayınları.

 • Olcay Uçkan, B. Y. vd., (2017). Olympos I: 2000-2014 Araştırma Sonuçları (ASMS 2). Akmed

 • Öztaşkın, M. (2017). Olympos kazısı seramik buluntuları. B. Y. Olcay Uçkan (Ed.), Olympos I: 2000-2014 Araştırma Sonuçları içinde (s.209-224), Akmed Yayınları.

 • Öztürk, H. S. & Öncü, Ö. E. (2020). Olympos in Lycia: A novel assessment of its history and localization in light of recent archaeological and epigraphical research. Adalya, 23, 253275. https://doi.org/10.47589/adalya.837700

 • Sertel, S. (2019). Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Erken Bizans Dönemi levha örnekleri. OdüSobiad, IX/S.1, 189-213. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/679090

 • Uğurlu, E. (2007). Olympos ve Zeniketes’in kalesinin lokalizasyonu. Adalya, 10, 81-103.

                                                                                                    
 • Article Statistics