TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAPSAYICI EĞİTİM ÖZYETERLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK ELEŞTİREL ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÖZYETERLİKLERİ

Author:

Year-Number: 2022-127
Number of pages: 244-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya üzerinde yaşanan tarihsel, kültürel ve sosyolojik değişimler sonucu okul sistemleri birçok açıdan birbirinden farklı öğrencileri içerisinde barındırır hale gelmiştir. Geçmişleri, engelleri veya diğer kişisel özelliklerine rağmen her bir öğrencisini öğrenen olarak içerisine alan okul sistemlerinin oluşturulmasında kapsayıcı eğitim anlayışının benimsenmesi önemlidir. Bu süreçte öğretmenler hayati rol oynar. Bu noktadan hareketle çalışmada temel eğitim öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim özyeterliklerinin eleştirel çokkültürlü eğitim özyeterlikleri tarafından yordanma durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Erzurum ilinde görev yapmakta olan 315 temel eğitim kademesi öğretmeni (okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni) katılmıştır. Öğretmenlerin kapsayıcı eğitim özyeterliklerinin belirlenmesinde “Öğretmen Kapsayıcı Eğitim Özyeterlik Ölçeği” eleştirel çokkültürlü eğitim özyeterliklerinin belirlenmesinde “Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda temel eğitim öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim beceri özyeterliklerinin kapsayıcı eğitimde doğru planlama yapmanın önemi ve kapsayıcı eğitimde sorumluluk alabilmenin gerekliliğini yordadığı saptanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimde kişisel donanıma duydukları endişe düzeyleri sınıf öğretmenlerinde anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin deneyimledikleri dezavantaj türünün kapsayıcı eğitim özyeterlikleri ve eleştirel çokkültürlü eğitim öğretmen özyeterlikleri üzerinde anlamlı değişim yarattığı saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

As a result of the historical, cultural and sociological changes experienced around the world, school systems have contained students who differ from each other in many different ways. It is important to adopt an inclusive education approach in the creation of school systems by which incorporate into each a student as learner despite their background, disability or other personal characteristics. Teachers play an important role in this process. From this point of view, it is aimed to examine the predictive status inclusive education self-efficacy of primary education teachers by critical multicultural education self-efficacy. 315 primary education level teachers (preschool teachers and elementary school teachers) working in Erzurum province participated in the research. The teacher inclusive education self-efficacy scale was used to determine the inclusive education self-efficacy of teachers. Also, critical multicultural education teacher competency scale was used to determine critical multicultural education self-efficacy. As a result of the research, it was determined that the multicultural education skill self-efficacy of the primary education teachers predicted the importance of making the right planning in inclusive education and also the necessity of taking responsibility in inclusive education. The anxiety levels of preschool teachers about personal equipment in inclusive education were found to be significantly higher in elementary school teachers. It has been determined that the type of disadvantage experienced by teachers has created a significant change on inclusive education self-efficacy and critical multicultural education teacher self-efficacy. 

 

Keywords