DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA İSTANBUL’DA BULUNAN ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ- NDE DİJİTAL PAZARLAMA KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2022-124
Number of pages: 361-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgiye erişimin ve paylaşımın kolaylaştığı 21.yüzyılda insanlar her türlü ihtiyacına cevap bula- biliyor. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi şüphesiz sağlıktır. İnsanlar artık sağlıkla ilgili her türlü bilgiye dijital kanallar sayesinde erişebiliyor. Dolayısıyla artık dengeler değişmiş durumdadır. Artan rekabet ortamı, hastaların daha bilinçli olması, değişen hasta-doktor ilişkisi, hasta mem- nuniyet düzeylerinin azalması sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramının önemini ortaya koy- maktadır. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ve burada sunulan hizmetler sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde, özellikle 21.yüzyılda yükselen trend dijital pazarlama önem kazanmıştır. İşte tam da buradan yola çıkarak özel muayenehaneler ve özel diş hastanelerinde yapılacak dijital pazarlama süreçleri ,web sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya ve bunun hastalar üzerin- deki etkisi araştırma konumuzu belirlemiştir. Derinlemesine görüşme yöntemiyle İstanbul’un farklı ilçelerinde şubesi olan bir özel diş kliniği ve özel muayenehaneler (diş hekimi) ile görüşme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the 21st Century, where the access to and sharing of information got easier, people are able to find an answer to all their needs. No doubt, one of the most important needs is health. Thanks to digital channels, people are now able to reach all kinds of information about health. Hence the balance from here on has changed. The soaring competitive environment, the more  ınformed patients, the change in patient- doctor relationship, the decrease of patient satisfaction levels, reveal the importance of the marketing concept in healthcare services. Oral and dental health Centers and the care offered, constitute a big chunk of healthcare services. Marketing, especially the growing trend of digital marketing in the 21st century, has gained importance for oral and dental healthcare services. The concept of conventional marketing has been replaced by digital marketing. With this in view, the digital marketing processes, web sites, mobile and social media applications for private surgeries and private dental hospitals and their effects on patients have defined the scope of our research. Interviews were made with Private dental clinics and private practices(dentists), which have branches in different districts of Istanbul, using in- depth interview method.

Keywords