ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE HEDEF PROGRAMLAMA KOMBİNASYONU İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 510-522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dış kaynak kullanımı, kurumların kendi ana faaliyet alanlarına odaklanma düşüncesi nedeniylekendi bünyesinde vermedikleri hizmetleri diğer kurumlardan temin etmesidir. Bu çalışmada; bir eğitim kurumu, çalışanlarının ve öğrencilerinin beslenme sorunu dış kaynak kullanarak çözmeyi amaçlamaktedır. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumu, bulunduğu bölgede yemek hizmeti veren üç tedarikçi firmayı; fiyat, teslimat, kalite, referans ve uygunluk kriterlerine göre değerlendirerek en uygun tedarikçiyi belirlemeyi hedeflemektedir. Bu hedef için çok kriterli karar verme yöntemi olan AHS ve HP yöntemlerinin kombinasyonu kullanılmış ve matematiksel model önerisinde bulunulmuştur. Önerilen modeli test etmek amacıyla kurum yetkilileriden alınan veriler kullanılarak Ms Office 2007 paket programınının “Excel Solver” uygulamasıyla çözülmüştür

Keywords

Abstract

Outsourcing is the provision of services from other institutions that the institutions do not provide within their own structure due to the idea of focusing on their main activity areas. In this study; an educational institution aims to solve the nutritional problem of its employees and students by outsourcing. In line with this purpose, the educational institution, three supplier companies that provide catering services in the region; aims to determine the most suitable supplier by evaluating it according to price, delivery, quality, reference and conformity criteria. For this purpose, the combination of AHP and HP methods, which are multi-criteria decision making methods, was used and a mathematical model was proposed. In order to test the proposed model, it was solved with the "Excel Solver" application of the Ms Office 2007 package program, using the data obtained from the institution officials.

Keywords