DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DİJİTAL GAZETECİLİĞİN ONTOLOJİSİ

Author:

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:08:39.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 45-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağ ile birlikte her alan gibi gazetecilik mesleki pratikleri de köklü değişimler yaşamıştır ve yaşamaya da devam etmektedir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşan kullanımı, az maliyetli internet erişimi ve mobil cihazlarla takip sisteminin hızlı ve kolay olması, sosyal medya platformları, interaktif iletişim olanakları, medyada değişen maddi üretim ilişkileri gibi nedenlerle dijital gazetecilik pratiklerinin de önemi artmıştır. Çünkü kamuoyu sadece geleneksel medya içerikleri ile değil aynı zamanda dijital medya içerikleri ile de her an ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilmektedir. Dijital gazetecilik, internetin kullanım ve yaygınlaşması ile değil daha önceye dayanan bir tarihsel zamandan başlayan serüvene sahiptir. Bu çalışma, dijital gazetecilik pratiklerinin geçmişten günümüze, dünyada ve Türkiye’de nasıl gelişip dönüştüğünü sistematik olarak sunmayı amaçlamaktadır. Buradan yola çıkarak, gazeteciliğin ontolojisini değiştiren dijital gazetecilik pratiklerinin 1970’li yıllarda Teletext ile başlayan süreci, dünyada yaygınlaşması, gelişen teknolojilerle mutabık şekilde biçim ve içeriklerinde yaşanan değişiklikleri, Avrupa ve Amerika’daki kullanımı anlatılmıştır. Konuyla ilgili birçok yabancı birincil kaynağa erişilerek literatüre katkı sağlanmıştır. Nihayetinde, Türkiye’de de bu tarihsel süreçle paralel ilerleme gayretleri ele alınmış ve Türkiye’deki dijital gazeteciliğin doğuşu, gelişimi ve yayınglaşması anlatılmıştır. Amerika ve Avrupa’da başlayan dijital gazetecilik pratiklerinin Türkiye’deki pozisyonu, meslek dinamikleri, gelişim seyri, internet ve sosyal medya kullanımı gibi faktörlerin paralel ilerlediği ya da yavaşladığı dönemler olduğu tespit edilmiştir. Teknolojik gelişmelerin başlangıcında bu sürecin gerisinde kalan Türkiye, özellikle 2000’lerden sonra hızlı bir gelişim ve dönüşüm sergilemiştir.

 

Keywords

Abstract

Journalism professional practices, such as any field, have experienced radical changes and continue to live with the digital age. Digital journalism practices have also grown in importance for reasons such as the widespread use of mass media, low cost internet access and the quick and easy availability of tracking system with mobile devices, social media platforms, interactive communication opportunities, changing material production relationships in media. Because the public can follow developments about the national and international area, not only with traditional media content but also with digital media content. Digital journalism has an adventure that begins not with the use and proliferation of the internet but with a historical time that goes back to before. This study aims to systematically present how digital journalism practices evolve and transform from the past to the present, in the world and in Turkey. So, explained that the process of digital journalism practices that changed the ontology of journalism began with Teletxt in the 1970s, the proliferation of it in the world, the changes in its form and content in agreement with emerging technologies, and its use in Europe and the Americas. Many foreign primary sources have been accessed and contributed to the literature. Ultimately, this historical process in Turkey addressed parallel progress efforts and described the birth, development and publishing of digital journalism in Turkey. Digital journalism practices started in the United States and Europe. So, Turkey’s developing in digital journalism process processed sometimes parallel and sometimes slowing from these countries some factors, such as professional dynamics, development course, internet and social media using.Turkey, which lagged behind this process at the start of technological developments, has demonstrated rapid development and transformation, especially after the 2000s.

 

Keywords