AMERİKA’YA GÖÇ EDEN TÜRKLERİN ABD’DE YAYIMLADIKLARI İLK ESER : MUHTASAR KAMUS

Author:

Year-Number: 2022-124
Yayımlanma Tarihi: 2022-01-19 01:06:34.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 300-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

M. Osman’ın Amerika’nın New York eyaletinde yazdığı Muhtasar Kamus, toplamda 96 sayfalık bir eserdir. Sözlüğün 1-6 sayfaları arası eksiktir. Elimizdeki eserin şu anki bilgilerimize göre başka bir nüshası yoktur. Muhtasar Kamus; Amerika’daki Türklerin kurduğu Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye adlı cemiyetin hayrına 1919 yılında Arap matbaasında basılmıştır. Bu matba-ada basılması sebebiyle eserde bazı teknik hatalar bulunmaktadır.  Eserin yazarı olan Şiro Pispisilizade M. Osman, bugünkü Malatya ilinin Pötürge ilçesin-dendir. Onun Amerika Birleşik Devletlerine ne zaman göçtüğünü, ana vatana dönüp dönmediği-ni, Türkiye’de herhangi bir eğitim alıp almadığını bilemiyoruz. Fakat Muhtasar Kamus gibi bir eseri yazdığına ve Kıbrıs’ta çıkan bir yayını da takip edip eserine aldığına göre iyi bir eğitim al-dığını ve aydın bir Amerikan Türk’ü olduğunu söyleyebiliriz. Muhtasar Kamus; İngilizceden Türkçeye yazılmış iki dilli bir sözlüktür. Eserin içerisinde İngilizce sözcüklerin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış telaffuz bilgileri de bulunmaktadır. Ayrıca Amerika’da yaşayan Türklere kolaylık sağlaması açısından eserde İngilizce-Türkçe konuşmala-rın yer aldığı mükaleme bölümü, yine Türkiye’yle nasıl mektup aracılığıyla haberleşileceğine dair İngilizce-Türkçe mektup örnekleri ve son olarak Rıza b. Emin’in kitabından alınan 15 tane İngilizce-Türkçe şiir bulunmaktadır. Eser bu özellikleriyle; hem iki dilli bir telaffuz sözlüğüdür hem konuşma kılavuzudur hem de bir antoloji kitabıdır. Fakat Muhtasar Kamus’un en önemli özelliği Amerika’ya göç eden Türklerin kendi aralarında çıkarmış olsalar dahi yayımladıkları ilk eser olmasıdır.

Keywords

Abstract

Muhtasar Kamus, written by M. Osman in the State of New York, is a work of 96 pages in total. The dictionary is missing pages 1-6. According to our current knowledge, there is no other copy of the work we have. Muhtasar Kamus; it was published in the Arab printing house in 1919 as the publication of the society called Cemiyet-i Hayriye-i İslamiye, established by the Turks in America. There are some technical errors in the work due to being printed in this printing house. Şiro Pispisilizade M. Osman is from Poturge district of today’s Malatya province. Authors that when immigration to the United States, he can turn to their motherland, even if we do not receive any education in Turkey. However, since he wrote a work like Muhtasar Kamus and followed a publication in Cyprus and included it in his work, we can say that he received a good education and was an enlightened American Turk. Muhtasar Kamus; it is a bilingual dictionary written from English to Turkish. There are also pronunciation of English words written in Ottoman Turkish in the work. Also in the works in terms of convenience for Turks living in America, it calls the mutual partition where English-speaking Turkish, English-Turkish letters again with Turkey as examples of how recent and that it will be communicated through letters of consent. There are 15 English-Turkish poems taken from Reza b. Emin’s book. The work with these features; It is both a bilingual pronunciation dictionary, a phrasebook and an anthology book. However, the most important feature of Muhtasar Kamus is the first work published by the Turks who immigrated to America, even if they published it among themselves.

Keywords