TİCARİ İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 501-509
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eskiden halkla ilişkiler aracı olarak broşürler, el ilanları, dergiler televizyon ve radyolar kullanılmaktaydı. Bunlar, yüksek maliyet gerektiren ve aynı zamanda hedef kitleye ulaşmada birçok soruna yol açan yöntemlerdi. Ancak günümüz teknoloji dünyasında bu işlemler artık web siteleri üzerinden hedef kitleler ile birebir iletişim kurularak çok daha hızlı yapılmaktadır. Şirketlerin; tanıtım, pazarlama vb. işlemlerini artık web siteleri aracılığıyla yapması, bu konunun günümüz dünyasında önemli bir araştırma konusu haline gelmesini sağlamıştır. Bu yüzden ticari işletmelerin web sitelerinde halkla ilişkilerin kullanımı konusunun araştırılarak bilim dünyasına kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda, geleneksel halkla ilişkiler yöntemlerinin günümüz modern dünyasının web siteleri üzerinde kullanımını detaylı bir şekilde incelenmiştir. İşletmelerin web sitelerinde halkla ilişkileri nasıl kullandıklarını ve halkla ilişkiler aracı olarak web sitelerinin kullanımını araştırılmış olup, günümüzde halka ilişkilerin web sitelerinde nasıl kullanıldığını detaylarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Konumuz hakkında yazılmış kitaplar, makaleler, çeşitli dergiler, ve tezler kapsamlı bir literatür çalışmasıyla incelenmiştir. Ayrıca konumuzun zenginleşmesinde internetten yaptığımız araştırmalar mühim rol oynamıştır. Çalışmamız sonunda elde edilen veriler, halka ilişkilerin web üzerinden hedef kitleye ulaştırılmasının faydalarını ortaya çıkarmış, bu konuda web sitelerinin işletmeler için ne derecede önem arz ettiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In the past, brochures, flyers, magazines, television and radio were used as public relations tools. These were methods that required high cost and also caused many problems in reaching the target audience. However, in today's technology world, these transactions are now done much faster by establishing one-to-one communication with target audiences through websites. (promotion, marketing). companies; promotion, marketing etc. The fact that it now carries out its transactions via web sites has made this subject an important research topic in today's world. Therefore, it is of great importance to research the use of public relations on the websites of commercial enterprises and bring them to the scientific world. In this study, the use of traditional public relations methods on the web sites of today's modern world has been examined in detail. It has been researched how businesses use public relations on their websites and the use of websites as a public relations tool, and it has been tried to reveal in detail how public relations is used on websites today. Books, articles, various journals and theses written about our subject have been examined through a comprehensive literature study. In addition, the researches we conducted on the internet played an important role in enriching our subject. The data obtained at the end of our study revealed the benefits of delivering public relations to the target audience over the web, and it was emphasized how important the websites are for businesses in this regard.

Keywords