“DUVAK” FİLMİNİN BAĞLANMA YARALANMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 72-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bağlanma yaralanması kavramı çift aile terapilerinde oldukça yeni ve özel olan bir kavramdır. Bireylerin romantik ilişkideki partneriyle arasında olan bağlanmanın yapısına zarar verici bir durum olduğunda ortaya çıkar. Bireylerin savunmasız olduğu ihtiyaç anlarında yaşandıkları için ilişkide belirleyici olabilir. Her çift için bağlanma yaralanmasına sebep olabilecek olaylar değişkendir. Örneğin bir çift için oldukça travmatik olan bir olay, başka bir çift önemsiz bir durum olabilir. Bu çalışmanın amacı bağlanma ve bağlanma yaralanması kavramlarını incelemek ve film analizi yöntemiyle bu kavramları sahneler üzerinden açıklamaktır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış ve 2006 yılı yapımı olan Duvak/The Painted Veil Filmi Bağlanma Yaralanması açısından incelenmiştir. Film Kitty ve Walter çiftinin yaşadığı bir aldatma olayı ve sonrasında yaşadıkları bağlanma yaralanmasının iyileşmesi sürecini konu almaktadır. Filmde yaşanan olaylar ve geçen konuşmalar üzerinden bağlanma yaralanması ve kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yeni bir kavram olan bağlanma yaralanmasının anlaşılabilmesi adına literatüre yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of attachment injury is a rather new and special concept in couple and family therapy. It occurs when something damages the structure of the attachment between the partners in a romantic relationship. This can be a decisive in the relationship, as attachment injury is experienced in moments of need when individuals are vulnerable. For each couple, experiences that result in attachment injury vary. For example, an experience that is highly traumatic for one couple may be trivial for another. This study seeks to examine the concepts of attachment and attachment injury and to elaborate on these concepts by analyzing a movie. To that end, this study draws on document analysis, one of the qualitative research methods, and examines the 2006 The Painted Veil movie through the concept of attachment injury. The movie is about an infidelity experienced by a couple, Kitty and Walter, and the process of healing after an attachment injury they experienced afterwards. This study aims to explain attachment injury and its related concepts through the events and conversations in the movie. Thus, it will hopefully help understanding the concept of attachment injury and contribute to the relevant literature.

 

Keywords