FRANSIZ VE YUNAN MÜZİĞİ ÖZELİNDE TÜRKİYE'DE ARANJMAN ŞARKILARIN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-14 10:02:03.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 475-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye yüzyıllardır Fransız, İspanyol, Yunan, Arap gibi yakın temasta bulunduğu kültürler ile çok yönlü bir etkileşime girmiştir. Bu etkileşim tek taraflı olmamıştır. Bu etkileşimde giyim, davranış, yemek gibi unsurlarda değişim göstermenin yanı sıra müzik kültüründe de değişim ve gelişmeler gözükmektedir. Araştırmalara göre Türkiye’de 1961 yılı itibariyle ilk defa Fransızca şarkıların yeni Türkçe sözlü halleri üretilerek piyasaya dağıtılmıştır. Yapılan araştırmalarda 1961-1991 yılları arasında yoğun bir şekilde Fransızca ve Yunanca şarkıların yeni Türkçe sözleri ile dinleyiciye ulaştırıldığı görülmektedir. Bu şarkılarda; Türk toplumunun sosyal hayatından, etnik özelliklerinden etkilenerek sözler yazılmıştır. Yani alt yapısı yabancı kökene sahip nota ve melodiler ile bu yeni şarkılara, dinleyicinin  “kendini bulabileceği” veya dinleyicinin “algısını değiştirecek” sözler yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın konusu; yüzyıllardır etkileşim halinde bulunan Fransız ve Yunan Kültürünün Türk Pop Müziğine yansımalarını araştırmaktır. 20. yüzyılda Türkiye’deki Fransız ve Yunan şarkılarının, kültürel aktarımının bir örneği özelinde; şarkıların ithalatı, dönüşümü ve tüketiciye ulaşımı araştırılmak istenmektedir. Bu çalışma, sunulan konunun tarihsel ve kültürel bağlamında pop müziğin dönüşümünü ve tüketiciye ulaşımını incelemeyi amaçlamaktadır. Türkçeye uyarlanmış şarkı modellerinin üretiminin en yoğun olduğu dönemden seçilen 2 şarkı örneği ile araştırma içerisinde anket soruları bulundurulmuştur. Yapılan bu araştırmada yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum vb. unsurlar dolayısıyla heterojen bir yapıyı oluşturması sebebiyle Tabakalı Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Uygulanacak bu ankette 216 katılımcının; kapalı uçlu sorulara cevap vermesi istenmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish have had multifaced interactions with cultures with close contacts, such as French, Spanish, Greek, Arabic… for centuries. In this interaction, besides showing changes in elements such as clothing, behavior, and food, changes and developments appear in music culture. According to the researches, for the first time in Turkey as of 1961, new Turkish versions of French songs were produced and distributed to the market. Studies have shown that between 1961-1991, French and Greek songs were delivered to the audience with their new Turkish lyrics. In these songs; Words were written by influencing the social life and ethnic characteristics of Turkish society. In other Word, with notes and melodies of foreign origin, these new songs are embedded with words that the listener can “find himself” or “ change the perception” of listeners. The subject of this study; this course aims to investigate the reflections of French and Greek Culture, which have been interacting for centuries, on Turkish Pop Music As an example of the cultural transmission of French and Greek songs in Turkey in the 20th century; The import of songs, their transformation and their access to the consumer are wanted to be researched. This study aims to examine the transformation of pop music and its access to consumers in the historical and cultural context of the subject presented. Survey questions were included in the research with two song samples selected from the period when the production of song models adapted to Turkish was the most intense. This questionnaire presented is essential in commenting on the audience according to gender and In this research, age, gender, socio-economic status, and so on. The Stratified Sampling Method has been used because of the elements, thus creating a heterogeneous structure. In this questionnaire to implemented, 216 participants; He asked to answer closed-ended questions.

Keywords


 • Baldan, O. (2011). “Remiks,” “Cover” Ve “Aranjman” Kavramlarının Tespiti Ve Ontolojik İncelemesi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Dilmener, N. (2003). Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, İletişim.

 • Doğanay, A., Ataizi, M., Balaban Salı, J., ve Akbulut, Y. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler, Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tasarım Birimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2653 Açık öğretim Fakültesi Yayını No: 1619.

 • Dürük, E. F. (2011). Türk Popüler Müzik Üretimi ve Ürünlerindeki Karma Yapıyı Hazırlayan Toplumsal ve Müziksel Etkenler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 33-42.

 • Erkin Koray ve Median Arasındaki Tartışma Devam Ediyor (2020, 21 Kasım). Erişim adresi: https://www.birgun.net/haber/erkin-koray-ve-median-arasindaki-tartisma-devamediyor-243098.

 • http://www.musikidergisi.net/?p=2084?ref=bulabul.com Erişim tarihi: 22 Kasım 2020.

 • Küçükkaplan, U. (2015). Türkiye’nin Pop Müziği, Ayrıntı Yayınları.

 • Türk Pop Müziği Şekillenirken (2020, 21 Kasım). Erişim adresi: muzigi-sekillenirken

 • Stokes, M. (2012). Aşk Cumhuriyeti Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem (Hira Doğrul, Çev.). The University of Chicago Press (Orijinal eserin yayın tarihi 2010).

 • Uslu, R. (2009). Müzik Terimlerindeki Karmaşanın Akademik Çalışmalara Yansıması: Orijinal, Nazire, Çeşitleme, Varyant, Aranjman, Cover, İcra, İdil Dergisi 1(2), 144-165.

 • Yılmaz, H. Müzik Tarihimiz Bize Ne Söylüyor? (2020, 21 Kasım). Erişim adresi: https://fikirturu.com/toplum/muzik-tarihimiz-bize-ne-soyluyor/

                                                                                                    
 • Article Statistics