TARİHSEL GELİŞİMİ İÇERİSİNDE KANDINSKY VE MARC’IN SOYUT ANLAYIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-04 23:38:34.0
Language : Turkish
Konu : Plastic arts
Number of pages: 20-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Soyut sanat doğayı olduğu gibi aktarma çabasından öte, sanatçının tinsel olana duyduğu ilgiyi yansıtmaktadır. Çalışma bu yönüyle Alman sanat teorisinin idealist geleneğinde sanatın doğaya duyulan hayranlık olarak yapılandığı bir noktaya yoğunlaşır. Soyutlama ve özdeşleyim ilkel toplulukların sanatına yaklaşımda tarz ya da stil kavramlarını temellendirirken, bir anlamda da Romantizm’deki hayranlık yada Worringer’in deyimiyle özdeşleyim, yirminci yüzyıl başında içsel bir zorunluluk olarak sanatta ruhsallığın gelişimi ile zorunlu bir bağ kurmaktadır. Çalışma ilkin soyutlama ve özdeşleyim konusundaki düşüncelerin tarihsel gelişimine değinmektedir. Bu gelenekle bağlantılı olarak Kandinsky ve Marc’ın soyut sanatın düşünsel temellerini oluşturan düşünceleri, sanatları ile birlikte olgunlaşmış, farklı açılımlar oluşturmuştur. Çalışma bu yönüyle, sanatçıların düşünceleri ve eserleri arasında kurulacak ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Abstract art reflects the artist's interest in the spiritual rather than trying to convey nature as it is. This study will focus on the point in which art as constructed an enchantment to nature within the idealist tradition of German art theory.  While abstraction and empathy are  basis for style in the arts of primitive communities, the enchantment in Romantism or empathy as asserted by Worringer is connected to development of the abstract art as a inner necessity in 20th century. It aims to explore what the history of ideas about abstraction and empathy in this way. The ideas of Kandinsky and Marc which forming intellectual basis of abstract art become mature together with their arts and formed different concepts, as  connected with this tradition. With this aspect, the study aims to examine the relationships to be established between the thoughts and works of the artists.        

Keywords


 • (Franz Marc) (5/10/2021) https://www.franzmarc.com/blue-horse/

 • "Marc, Franz", (2007). Encyclopædia Britannica Online. 8 July 2007 http://www.britannica.com/eb/article-9050771

 • Crowter, P. (1997).The Language of Twentieth-Century Art. Vew Haveh and London: Yale University Press.

 • Dube, W.D. (1996). The Exspressionists, Singapore: Thames and Hudson.

 • Durant, W. (2007). “Schopenhauer-Sanat Üzerine” Felsefenin Öyküsü. Çev: Ender G. 8 Temmuz.

 • Harrison, T. (1996). 1910 The Emancipation of Dissonance. USA: University of California Pres, 2 Mart 2007.

 • Gökberk, M. (1985). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Klein, R. (1979). Form and Meaning, New Jersey: Princeton University Pres.

 • Wassily Kandinsky, (8/10/2020) http://www.kirjasto.sci.fi/kandinsk.htm

 • Morgan, D. (1996). “The Enchantment of Art: Abstraction and Empathy from German Romanticism to Expressionism” Journal of the History of Ideas, 57.2: 317-341.

 • Moshe, B. (1998). Modern Theories of Art Vol. 2: From Impressionism to Kandinsky. New York: New York University Pres.

 • Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. Çev. Çapan Cevat, Sadi Öziş. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Osborne, H. (1976). “Non-Iconic Abstraction” British Journal of Aesthetics. Autumn. Rose B. (1976). Drawing Now. New York: The Museum of Modern Art.

 • Worringer, W. (1985). Soyutlama ve Özdeşleyim. Çev: İsmail Tunalı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics