GÖRSEL VE OPTİK YANILSAMA ARASINDAKİ FARK

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görme duyumuz, belirli koşullarda görüntüleri farklı şekillerde algılayabilmekte, bu durum fizyolojik ve psikolojik yanılsamaya neden olabilmektedir. Yanılsama, görme sürecine bağlı olarak yaşamın her alanında kendini gösteren bir gerçekliktir. Ancak yanılsama kavramı görme duyumuzu fiziksel ve zihinsel açıdan farklı biçimde uyarmaktadır. Görsel yanılsamalar zihinsel, optik yanılsamalar ise fiziksel uyaranlarla ilgilidir. Bu doğrultuda araştırmada görsel ve optik yanılsama arasındaki ayrımın belirlenmesine odaklanılmıştır. Temelde benzer gibi görünen görsel ve optik yanılsama, iki farklı kategori olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım tasarım sürecinde alınacak kararlara bağlı olarak içerik ve biçim arasında dengeli bir ilişki sağlamaktadır. Belirlenen içerikle güçlü bir ilişki kurması gereken görsel ve optik yanılsama, hedeflenen görsel mesajı doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Keywords

Abstract

Our sense of sight can perceive images in different ways under certain conditions, which can cause physiological and psychological illusions. Illusion is a reality that manifests itself in all areas of life, depending on the visual process. However, illusion stimulates our sense of sight physically and mentally in different ways. Visual illusions are related to mental stimuli, while optical illusions are related to physical stimuli. In this direction, the research focused on determining the distinction between visual and optical illusions. Visual and optical illusion, which seem fundamentally similar, should be treated as two different categories. This approach provides a balanced relationship between content and form, depending on the decisions to be made during the design process. The visual and optical illusion, which must establish a strong relationship with the designated content, must accurately reflect the intended visual message.

Keywords