GÖRSEL VE OPTİK YANILSAMA ARASINDAKİ FARK

Author :  

Year-Number: 2021-123
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-18 16:06:41.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görme duyumuz, belirli koşullarda görüntüleri farklı şekillerde algılayabilmekte, bu durum fizyolojik ve psikolojik yanılsamaya neden olabilmektedir. Yanılsama, görme sürecine bağlı olarak yaşamın her alanında kendini gösteren bir gerçekliktir. Ancak yanılsama kavramı görme duyumuzu fiziksel ve zihinsel açıdan farklı biçimde uyarmaktadır. Görsel yanılsamalar zihinsel, optik yanılsamalar ise fiziksel uyaranlarla ilgilidir. Bu doğrultuda araştırmada görsel ve optik yanılsama arasındaki ayrımın belirlenmesine odaklanılmıştır. Temelde benzer gibi görünen görsel ve optik yanılsama, iki farklı kategori olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım tasarım sürecinde alınacak kararlara bağlı olarak içerik ve biçim arasında dengeli bir ilişki sağlamaktadır. Belirlenen içerikle güçlü bir ilişki kurması gereken görsel ve optik yanılsama, hedeflenen görsel mesajı doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Keywords

Abstract

Our sense of sight can perceive images in different ways under certain conditions, which can cause physiological and psychological illusions. Illusion is a reality that manifests itself in all areas of life, depending on the visual process. However, illusion stimulates our sense of sight physically and mentally in different ways. Visual illusions are related to mental stimuli, while optical illusions are related to physical stimuli. In this direction, the research focused on determining the distinction between visual and optical illusions. Visual and optical illusion, which seem fundamentally similar, should be treated as two different categories. This approach provides a balanced relationship between content and form, depending on the decisions to be made during the design process. The visual and optical illusion, which must establish a strong relationship with the designated content, must accurately reflect the intended visual message.

Keywords


 • Avcı, Tuğal, S. (2012). Oluşum Süreci İçinde Op Art. Hayalperest.

 • Bach, M. (2014). Enigma. https://michaelbach.de/ot/mot-enigma/index.html, Erişim Tarihi: 28.08.2021

 • Eagleman, D. (2016). Beyin-Senin Hikâyen. (Çev.: Zeynep Arık Tozar). Domingo.

 • Eagleman, D. (2013). Incognito. (Çev.: Zeynep Arık Tozar). Domingo.

 • Harrison, C. & Wood, P. (2002). Art in Theory 1900-2000. Blackwell Publishing.

 • İlal, G. K. (1991). Tıpsal Psikoloji Tıpta Davranış Bilimleri. Güneş.

 • Keser, N. (2005). Sanat Sözlüğü. Ütopya.

 • Kitaoka, A. (2001). Last but not least. http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/spiralill.pdf, Erişim Tarihi: 12.08.2021

 • Lancaster, J. (1973). Introducing Op Art. B T Batsford Limited.

 • Luckiesh, M. (2011). “Visual Illusions Their Causes, Characteristics and Applications”, Project Gutenberg, 2011, Vol. 4, No. 2, http://www.gutenberg.org/files/36297/36297-h/36297h.htm

 • Merleau-Ponty, M. (2016). Algının Fenomenolojisi. (Çev.: Emine Sarıkartal ve Eylem Hacımuratoğlu). İthaki.

 • Restak, M. R. (2021). Akıl Kullanma Kılavuzu. (Çev.: Ebru Kılıç). Aylak.

 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu.

 • Görsel 1. Görsel Yanılsama: Oronz, I. (1997). Kişisel Sergi Afişi. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, Sayı: 26, Ege Basım, 2008, s. 55. Optik Yanılsama: Lehimler, Z. (2012). Solidarity. Sosyal İçerikli Afiş Tasarımı.

 • Görsel 2. Eagleman, D. (2013). Incognito. (Çev.: Zeynep Arık Tozar). Domingo, s.32.

 • Görsel 3. Lehimler, Z. (2014).

 • Görsel 4. Luckiesh, M. (2011). “Visual Illusions Their Causes, Characteristics and Applications”, Project Gutenberg, Vol.4, No.2, s. 46-53, http://www.gutenberg.org/files/36297/36297-h/36297-h.htm

 • Görsel 5. Orosz, I. http://utisz.blogspot.com.tr/search/label/math, Erişim Tarihi: 22.08.2021

 • Görsel 6. Albers, J. (1955). Lancaster, J. Introducing Op Art. First published, B T Batsford Limited, 1973, s.29.

 • Görsel 7. Erlich, L. (2004). https://www.galleriacontinua.com/artists/leandro-erlich-24, Erişim Tarihi: 10.08.2021

 • Görsel 8. Vatikan Sistine Şapeli. Michelangelo (1508-1512). https://www.apollo- magazine.com/raphael-tapestries-sistine-chapel-rome/, Erişim Tarihi: 09.08.2021

 • Görsel 9. Vertumnus. Arcimboldo, G. (1590). https://en.wikipedia.org/wiki/Vertumnus, Erişim Tarihi: 12.10.2021

 • Görsel 10. Waterfall. Escher, M. C. (1961). Langham, T & Peters, P. Escher. Thames And Hudson Ltd, 1992, s.323.

 • Görsel 11. Women Forming a Skull. Dali, S. (1951). https://onlyoldphotography.tumblr.com/page/340, Erişim Tarihi: 15. 08.2021

 • Görsel 12. İmkânsız Şekiller. Reutersvard, O. https://butdoesitfloat.com/A-father-to-impossible- figures, Erişim Tarihi: 15. 08.2021

 • Görsel 13. Lunc with a Helmet On. Fukuda, S. (1987). http://blog.capitalwealthadvisors.com/trends-tail-risks/2015/06/successful-failure, Erişim Tarihi: 15. 08.2021

 • Görsel 14. Timepieces. Gonsalves, R. (2012). https://marcusashley.com/artists/rob- gonsalves/time-pieces/, Erişim Tarihi: 15. 08.2021

 • Görsel 15. Ouchi Yanılsama. Kitaoka, A. & Ashida, H. “Phenomenal Characteristics of the Peripheral Drift Illusion”, [Electronic Version], 2003, Vol.15, No.4, s.26, http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/PDrift.pdf, Erişim Tarihi: 14. 08.2021

 • Görsel 16. Pinna Yanılsama. http://www.scholarpedia.org/article/Pinna_illusion, Erişim Tarihi: 17. 08.2021

 • Görsel 17. Flaser Sarmalı. http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/FraSpr-e.html, Erişim Tarihi: 17. 08.2021

 • Görsel 18. Last but not least. Akiyoski Kitaoka, Baingio Pinna, “Last but not least”, 2001, Ritsumeikan University, Psychology, http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/spiralill, Erişim Tarihi: 17. 08.2021

 • Görsel 20. Optik Yanılsama. http://opticalillusions4kids.blogspot.com/2007/07/anomolous- motion-optical-illusion.html, Erişim Tarihi: 19. 08.2021

 • Görsel 21. Optik Yanılsama. http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html, Erişim Tarihi: 19. 08.2021

                                                                                                    
 • Article Statistics