SOVYET İDEOLOJİSİNİN BAKÜ KENTİ ÖRNEĞİNDE MEKANA YANSIMASI

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 381-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

De Tracy'nin kullandığı ideoloji kavramı, siyaset biliminde en çok tartışılan ve belirsiz kavramlardan biri haline gelmiştir. Sosyalist ideolojinin uzun bir geçmişi olmasına rağmen, ilk kez Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) kurulmasıyla pratiklik kazanmıştır. Marksizm-Leninizm, yeni kurulan devletin resmi ideolojisi olmuş ve etkisini hayatın her alanında göstermiştir. 1920'den 1990'a kadar Sovyetlerin egemenliğinde olan Azerbaycan'da egemen ideoloji siyasal ve sosyal hayatı derinden etkilemiştir. Marksist-Leninist ideolojinin en çok kendini belli ettiği yerler Sovyetler içerisinde yer alan ülkelerin başkentleri olmuştur. Bu makalede de Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de resmi ideolojinin farklı yapılar ve yerler üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Sovyet ideolojisinin etkisiyle köklü bir değişim geçiren Bakü’de kamusal alanda bir sıra yeni yapılar ortaya çıkarken bazı yapılar ise kamusal hayattan çekilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of ideology used by De Tracy has become one of the most discussed and ambiguous concepts in political science. Although socialist ideology has a long history, it first became practical with the establishment of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Marxism-Leninism became the official ideology of the newly established state and showed its effect in all areas of life. The dominant ideology in Azerbaijan, which was under the rule of the Soviets from 1920 to 1990, deeply affected the political and social life. The places where the Marxist-Leninist ideology was most evident were the capitals of the countries within the Soviet Union. In this article, the effect of official ideology on different structures and places in Baku, the capital of Azerbaijan, is discussed. In Baku, which has undergone a radical change under the influence of the Soviet ideology, a number of new structures have emerged in the public sphere, while some structures have withdrawn from public life.

Keywords