IOS VE ANDROID İŞLETİM SİSTEMLERİNDE YAZILMIŞ GİTAR EĞİTİMİ MOBİL UYGULAMALARININ HEDEF KULLANICI KİTLELERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-123
Number of pages: 364-380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojinin gelişimiyle bilgisayar ve internet yaşamımıza dahil olmuş ve bilgiye ulaşma hızını arttırmıştır. Bilgisayar ve internetteki gelişimlerden sonra mobil cihazların bulunması ve bu cihazlar için yazılmış mobil uygulamaların eğitim amaçlı kullanılması mobil öğrenme kavramını yaşamımıza dahil etmiştir. Teknolojinin gelişiminden daima etkilenen müzik eğitimi alanında da müziksel işitme okuma yazma, müzik teorisi, çalgı eğitimi gibi konularda mobil yazılımlar yapılmıştır. Bu araştırmada ise, IOS ve Android işletim sistemlerinde gitar eğitimi için yazılmış mobil uygulamaların hedef kullanıcı kitlelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, IOS ve Android işletim sistemleri için yazılmış gitar eğitimi mobil uygulamalarından uygulama marketlerinde eğitim kategorisi içerisinde yer alan, IOS ve Android işletim sistemleri uygulama marketlerinden herhangi birinde 5 üzerinden en az 4 puan almış 6 mobil uygulama belirlenmiş ve yöntem olarak betimsel tarama yöntemi seçilmiştir. Seçilen mobil uygulamalar; geliştirici firma, uygun olduğu yaş grubu, uygulama marketlerindeki puanı, desteklediği dil veya diller, uygulama içi satın alım durumu, mobil cihazda kapladığı alan ve içerikleri açısından uygun olduğu hedef kullanıcı kitlesi incelenmiş; bulgular ve öneriler başlıkları altında sunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the advancement of technology, which facilitates every aspect of life, computers and the internet have entered our lives and increased the speed of access to information. Following the developments in computers and the internet, the discovery of mobile devices and the use of mobile applications created for these devices for educational purposes have introduced the concept of mobile learning to our lives. The field of music education has also benefited from the advancement of technology with mobile software developed for improving musical hearing and literacy, music theory, as well as instrument training. This research aims to examine the target user groups of guitar training mobile applications found in IOS and Android operating systems. The research utilizes 6 guitar training mobile applications that received at least 4 points out of 5 and are available in the education category in any of the application markets found in IOS and Android operating systems. The study employs the descriptive scanning method. The target user group of the selected mobile applications has been examined in terms of the developer company, the age group it is suitable for, its score in the application market, the language or languages it supports, the in-app purchase status, space it covers on the mobile device and its contents. The data obtained is subsequently presented under the headings of findings and recommendations.

Keywords