ÇEVRECİ ve YENİLİKÇİ AVM TASARIMLARI KAPSAMINDA ÇATI BAHÇELERİ

Author:

Year-Number: 2021-122
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-08 21:14:11.0
Language : İngilizce
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 393-403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün en yaygın sosyalleşme yerlerinin arasında alış veriş merkezleri bulunmaktadır. Kamusal mekânların olan geniş programlı hali olarak da tanımlanan alışveriş merkezleri birçok tasarım yaklaşımı ile tasarlanmaktadır. Birçoğu farklı tasarımlarda olan alış veriş merkezleri çevre dostu ve yenilikçi konseptlerde de karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme, artan nüfus ve beraberinde getirdiği artan ihtiyaçlar dünyayı sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarına daha da yönlendirmiştir. Bu yönleniş içerisinde alış veriş merkezleri de bulunmaktadır. yapılan bu çalışma kapsamında çevreci ve yenilikçi tasarım kavramı nedir, neden oraya çıkmıştır ve bu kavramlarla alışveriş merkezleri arasındaki bağlantı nedir? araştırılmıştır.  Bu araştırmada çevre dostu ve yenilikçi bir tasarım olan modern çatı bahçeleri de incelenmiştir. Çatı bahçeleri ve avm kavramının birleştiği örnekler incelenmiştir. Yapılan bu çalışma kapsamında bu yaklaşıma örnekler incelenmiş ekolojik yaşama nasıl katkıları olduğu tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Shopping centers are among the most common socializing places today. Shopping centers, which are also defined as the broadly programmed state of public spaces, are designed with many design approaches. Shopping centers, many of which are in different designs, also appear in environmentally friendly and innovative concepts. Globalization, increasing population and increasing needs have led the world to sustainable design approaches. There are also shopping centers in this orientation. Within the scope of this study, what is the concept of environmentalist and innovative design, why did it come out and what is the connection between these concepts and shopping malls? has been researched. In this research, modern roof gardens, which is an environmentally friendly and innovative design, were also examined. Examples where the concept of roof gardens and shopping malls are examined. Within the scope of this study, examples of this approach were examined and how they contributed to ecological life was discussed.

Keywords