FRANSIZ RESSAM GERMAİN FABİUS BREST VE İSTANBUL KONULU ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

Author :  

Year-Number: 2021-121
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-24 20:28:09.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 410-422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 1. yüzyıl ortalarında İstanbul'a gelerek üç yılı aşkın süre kentin sanat ortamı içinde yer alan Fransız ressam Germain Fabius Brest (1823-1900) ve onun İstanbul konulu eserleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Germain Fabius Brest sanat yaşamına Marsilya Güzel Sanatlar Okulu’nda aldığı eğitimle başlamış, Barbizon Ekolü sanatçılarından aldığı dersler ile manzara resminde Romantizm akımının özelliklerini yansıtan eserler üretmiştir. Sanatçının 1855 yılında İstanbul’a yaptığı seyahat onun sanat yaşamında dönüm noktası olmuş ve özellikle İstanbul konulu eserleri ile dönemin Oryantalist ressamları arasında değerlendirilmiştir. Oldukça üretken bir ressam olarak uzun yıllar Osmanlı kentinin imgelerini tuvallerine yansıtan Germain Fabius Brest'in İstanbul konulu çok sayıda eseri olduğu bilinmektedir. Söz konusu eserlerinden seçilmiş birkaç örnek üzerine odaklanılmış olan bu çalışmada Brest'in İstanbul'u resmettiği eserlerinde yarattığı kompozisyon ve seçtiği konuların 19. yüzyıl Oryantalist resim üslubu bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of this study is the French painter Germain Fabius Brest (1823-1900), who came to Istanbul in the mid-19th century and took part in the art scene of the city for more than three years, and his works on Istanbul. Germain Fabius Brest started his artistic career with the education he received at the Marseille Fine Arts School, and produced works that reflect the characteristics of the Romanticism movement in landscape painting with the lessons he took from the artists of the Barbizon School. The artist's trip to Istanbul in 1855 was a turning point in his art life, and he was considered among the Orientalist painters of the period, especially with his Istanbul-themed works. It is known that Germain Fabius Brest, who, as a highly productive painter, reflected the images of the Ottoman city on his canvases for many years, has many works on Istanbul. In this study, which focuses on a few selected examples from the works in question, it is aimed to evaluate the composition and the subjects that Brest created in his works depicting Istanbul in the context of 19th century Orientalist painting style.

Keywords


 • Eyice, S. (1993). Çeşme, TDV İslam Ansiklopedisi içinde (Cilt. 8, s. 277-287). TDV yayınları.

 • Eyice, S. (1996). 19. Yüzyılda İstanbul’da Batılı Yazarlar, Ressamlar, Mimarlar, Edebiyatçılar ve Müzisyenler, 19. Yüzyıl Sanat Ortamı Sempozyumu.

 • Gautier, T. (1972). İstanbul. (N. Berk, Çev.). İstanbul Kitaplığı. (Orijinal eserin yayın tarihi 1853).

 • Germaner, S. (2007). Abdülmecid Dönemi İstanbul’unun Ressamı: Germain Fabius Brest, Antik Dekor Dergisi, sayı 100, s.124-136, Antik A.Ş.

 • Germaner, S., İnankur, Z. (2002). Oryantalistlerin İstanbul’u. Türkiye İş Bankası

 • Gürçağlar, A. (1996) Hayali İstanbul Manzaraları. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Hitzel, F. (2009). De Marseille à Istanbul L’Orient Turc de Ziem et de Ses Contemporains, Images En Manœuvres Éditions.

 • İnankur, Z. (2007). İstanbul Kaprisleri. Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss287-298). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü yayınları.

 • Küçükhasköylü, N. (2015). Osmanlı Sarayının Portre Ressamları, Sanat-Tarih- Mimarlık Dergisi, sayı 14, 81-95. TBMM Milli Saraylar Yayını.

 • Makzume, E. (2007). XIX. Yüzyılda Gezgin ya da Sarayda Görevli Oryantalist Ressamlar. Erol Makzume, http://erolmakzume.com/wp/?p=1430

 • Sağlam, M. (2019). Fransız Ressam Germain Fabius Brest (1823-1900) ve İstanbul Konulu Eserleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Sakaoğlu, N. ve Akbayar, N. (2001). Avrupalılaşmanın Yol Haritası ve Sultan Abdülmecid. Denizbank.

 • Schurr G. ve Cabanne P. (2003). Dictionnaire des Petits Maîtres de la Peinture. Les Éditions de l’Amateur.

 • Walsh, R. ve Allom, T. (2013). İstanbul Manzaraları Rumeli ve Batı Anadolu’da Gezintilerle. (Ş. Türkömer, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür yayınları (Orijinal eserin yayın tarihi 1839).

 • http://erolmakzume.com/wp/?p=1430 (Erişim tarihi 21.04.2019)

 • http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2012/european paintings/lot.45.html?l ocale=tr (Erişim tarihi 11.01.2019)

 • http://www.ozbilenlermuzayede.com/muzayedeler-detay-alt.aspx?ID=1697 (Erişim tarihi 03.01.2019)

                                                                                                    
 • Article Statistics