KUR’ÂN’DA NÜZÛL, TENZİL VE İNZÂL KAVRAMLARININ TEZAHÜRLERİ

Author:

Number of pages: 423-434
Year-Number: 2021-121

Abstract

Kur’ân’ın, İslam ve Müslümanlar için önemi, İsa’nın Hristiyanlık ve Hristiyanlar için önemi ile aynıdır. Hristiyanlıkta (Hz. İsa’nın) tecessümü(nü) ifade eden “incarnation” kavramı, İslam’da “mushaf” kavramına (ilibration) karşılık gelir. Hristiyanlıkta “tanrısal logos” insandır. İslam’da Tanrının sözü, yüzünden ve ezberden okunan bir metin (text)’dir. Biri daha da ileri götürüp, Hristiyanlıkta bir dogma olan Mesih’in bakire Meryem’den doğmasını Hz. Muhammed’in peygamber olarak “ümmi” kavramıyla karşılaştırabilir. İsa’nın bir babası yoktur, (tıpkı) Hz. Muhammed’in etkilendiği ve kendisinden yazılı bir metin aldığı kimse olmadığı gibi.

 

 

Keywords

Abstract

The importance o the quran for muslims and islam is tantamount to the importance of the person of jesus christ for christians and christianity. It has been rightly observed that the Christians concept of incarnation corresponds to what one might call “illibration” in Islam. In Christianity, the divine logos becomes man. In Islam, God’s Word becomes text, a text to be recited in Arabic and to be read as an Arabic book. One can go even further and compare the Christian dogma  that Christ was born of the virgin Mary with the Muslim concept of the ummiyya of the prophet Muhammad. There was no human father for Jesus, and there was no written text taken  down by man which might have influenced the prophet Muhammad. 

Keywords