SERBEST ZAMAN ZANAATKÂRLIĞI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 157-175
Year-Number: 2021-120

Abstract

Bu çalışmanın amacı serbest zamanlarını değerlendirmek isteyen “serbest zaman zanaatkârlarının” serbest zaman zanaatkârlığına yönelik kaynakları kullanım düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla Tsaur, Yen, Yang ve Yen (2020) tarafından geliştirilmiş olan Serbest Zaman Zanaatkârlığı Ölçeği’nin (SZZÖ) Türk kültürü için geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Bu doğrultuda çalışma çeşitli kategorilerde serbest zaman etkinliklerine katılan (ev içi serbest zaman etkinlikleri, açık-kapalı alanlarda gerçekleştirilen serbest zaman etkinlikleri, doğa ve macera rekreasyonu etkinlikleri, sosyal ve kültürel serbest zaman etkinlikleri) ve yaşları 17 ile 75 arasında değişen 397 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada kapsamında gerçekleştirilen AFA ve DFA analizleri sonucunda SZZÖ’nün 16 maddelik 4 faktörlü yapısı (yapısal serbest zaman kaynaklarının arttırılması, zorlu serbest zaman taleplerinin artırılması, sosyal serbest zaman kaynaklarının arttırılması, serbest zaman engellerinin azaltılması) için verilerin mükemmel uyum indeksleri gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak SZZÖ’nin 4 faktörlü 16 maddelik Türkçe versiyonunun serbest zaman katılımcılarının serbest zaman zanaatkârlığı kaynaklarını kullanım düzeylerinin belirlenebilmesi için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to test the validity and reliability of “Leisure Crafting” scale developed by Tsaur, Yen, Yang ve Yen (2020) within Turkish culture and to determine the level of leisure resources use of “leisure crafters” who would like to make use of their lesiure time. In this respect we conducted the study with 397 participants aged between 17 and 75 who participated in free time activities in various categories (indoor free time activities, outdoor and indoor leisure activities, nature and adventure recreation activities, social and cultural leisure activities). As a result of the EFA and CFA analyzes carried out within the scope of the study, it was determined that the data showed perfect fit indices for the 16-item 4-factor structure of Leisure Crafting Scale  (increasing structural leisure resources, increasing demanding leisure demands, increasing social leisure resources, reducing leisure barriers). As a result, it has been determined that the Turkish version of the 4-factor, 16-item Turkish version of the Leisure Crafting Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to determine the level of use of leisure time crafting resources by leisure participants.

Keywords