FÜRUZAN’IN “BENİM SİNEMALARIM” ADLI ÖYKÜSÜNDE GÖÇ VE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-121
Number of pages: 154-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roman ve öyküleriyle Türk edebiyatında yer edinen Füruzan (d. 1932), özellikle 1970’li yıllarda öyküye getirdiği yeni soluklar ile tanınır. Ele aldığı konularda gerçekçi bir söylem ve ayrıntılı işleyiş ile Türk öykücülüğünde farkını yansıtan Füruzan, Türkiye’nin bir dönemine tanıklık eden metinler üretmesiyle öne çıkan yazarlardandır. Füruzan, 1970’li yılların Türkiye’sini, sosyo-ekonomik anlamda zor yılların öykülerini yazmış, eserlerinde kötü yola düşmüş kadınları, yoksullaşan varlıklı ailelerin dramını, yalnız kadınların modern kentlerdeki hallerini, çocukları, gurbetteki göçmenlerin öyküleri etrafında bir edebiyat dünyası oluşturmuştur. Çoğu zaman çocukluğundan gençliğine kadarki süreçte geçirdiği zor yılların izlerini yansıttığı eserleri otobiyografik unsurlar bakımından zengindir. Parasız Yatılı, 47’liler ile bilinen yazar, hemen bütün eserlerinde kendi hayatında yaşadığı acıların izlerini yansıtmış, bu nedenle 1970’li yılların atmosferini verirken hem insan tahlillerinde hem de mekânsal tasvirlerinde başarılı bir kalem olmuştur. Bu çalışmada, Füruzan’ın Benim Sinemalarım adlı kitabında yer alan “Benim Sinemalarım” adlı öyküsünün tematik bir incelemesi yapılarak göç olgusu ele alınacaktır. Göç olgusunun öyküdeki Nesibe karakteri üzerinden sınıfsal problemlerle işlendiği öyküde 1970’li yılların Türkiye’sinin izlerini bulmak mümkündür.

Keywords

Abstract

Füruzan (b. 1932), who took a place in Turkish literature with his novels and stories, is known for the new breaths he brought to the story, especially in the 1970s. Füruzan, who reflects the difference in Turkish storytelling with a realistic discourse and detailed process in the subjects he deals with, is one of the writers who stand out with his production of texts that witness a period of Turkey. Füruzan wrote the stories of the Turkey of the 1970s, the difficult years in socio-economic terms, and created a world of literature around the poor women, the drama of impoverished wealthy families, the situation of lonely women in modern cities, their children, and the stories of immigrants living abroad. His works, which reflect the traces of the difficult years he spent from his childhood to his youth, are rich in autobiographical elements. Known for Parasız Yatılı, 47'liler, the author reflected the traces of the pain he experienced in his own life in almost all of his works, therefore, while giving the atmosphere of the 1970s, he became a successful pen in both human analysis and spatial descriptions. In this study, the phenomenon of migration will be discussed by making a thematic analysis of the story "Benim Sinemalarım" in Füruzan's book titled Benim Sinemalarım. It is possible to find traces of Turkey in the 1970s in the story, in which the phenomenon of migration is handled with class problems through the Nesibe character in the story.

Keywords