SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ COVİD-19 PANDEMİSİNDE UZAK-TAN EĞİTİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR?

Author:

Year-Number: 2021-121
Number of pages: 68-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koronavirüs salgınının getirdiği sosyal izolasyon süreci ile birlikte eğitim hayatında yüz yüze verilen dersler, yerini uzaktan eğitime bırakmıştır. Bu çalışmada, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini değerlendirmek, uzaktan eğitimin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmaya, İstanbul’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 1040 öğrenci (K = 883, E = 157) katılmıştır.     Araştırmacılar tarafından çevrimiçi (online) geliştirilen bir soru formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğrenciler online eğitimin zaman ve mekân esnekliği sağlaması, sosyal hayatı aktif sürdürme olanağı yaratması ve düşük maliyetli olmasını en büyük avantaj olarak ifade etmişlerdir. Elektrik ya da internet bağlantısının kesintiye uğraması, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslerdeki sınırlılıklar ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin zayıf olması ise en büyük dezavantaj olarak belirtilmiştir. Ayrıca pandemi, kaygı ve korku gibi olumsuz duygulara yol açmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmeleri için bilgilendirilmeleri önemlidir. Ayrıca akademisyenlere uzaktan eğitim uygulamalarını hazırlamaları konularında danışmanlık yapılması eğitime katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

With the social isolation associated with the Covid-19 disease, there has been a great change in education, with face-to-face learning being replaced by distance education. This study was planned to assess students' views as well as the advantages and disadvantages of distance education in the Faculty of Health Sciences. A total of 1040 students (F=883, M=157) studying at the Faculty of Health Sciences of a state university in Istanbul participated in this study. An online survey comprising developed by the researchers used as a data collection tool. Students stated that distance education provides time and place flexibility, creates the opportunity to continue actively social life and being economical as the biggest advantages. The interruptions due to electricity or internet connection, the limitations of applying laboratories and workshops, and the weakness of student-teacher interaction were stated as the biggest disadvantages. Also the pandemic led to negative feelings such as anxiety and fear. It is important to inform the students about distance education in order to make education more effective and efficient. Additionally, education quality would improve considerably when academicians are counselled on appropriate preparation applications of distance training.

Keywords