BELEDİYELERİN KURUMSAL SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İZMİR’DEKİ İLÇE BELEDİYELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 36-59
Year-Number: 2021-120

Abstract

Belediyeler günümüzde kurumsal amaçlarına ulaşmak için sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile vatandaşlarla  çift yönlü iletişimi sağlayan  Belediyeler aynı zamanda  halkla ilişkiler faaliyetlerini vatandaşlara duyurabilmektedir. Son zamanlarda  belediyeler tarafından en fazla kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Instagram’da paylaşılan iletiler ile vatandaşlara gelişmeler aktarılmaktadır. Bu makalede nicel araştırma yönteminden faydalanılarak 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Aliağa Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Narlıdere Belediyesi ve Tire Belediyesi’nin kurumsal Instagram hesabında yer alan paylaşımlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda ilgili belediyelerin kurumsal Instagram kullanımı amaç bakımından birbiriyle benzerlik göstermesine karşın ilgili belediyelerin kurumsal Instagram hesaplarına eşit derecede önem göstermedikleri belirlenmiştir. İlgili belediyelerin içerik türleri bakımından ve gönderi türü bakımından farklılaştıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Municipalities today use social media effectively to achieve their corporate goals. Municipalities, which provide two-way communication with the citizens through the shares made on their corporate social media accounts, can also announce their public relations activities to the citizens. Developments are conveyed to citizens through messages shared on Instagram, one of the most used social media tools by municipalities recently. In this article, using the quantitative research method, the shares in the corporate Instagram accounts of Aliağa Municipality, Bayındır Municipality, Narlıdere Municipality and Tire Municipality between 01.01.2020-30.06.2020 were analyzed by content analysis method. As a result of the study, it has been determined that although the use of corporate Instagram by the relevant municipalities is similar to each other in terms of purpose, the relevant municipalities do not give equal importance to their corporate Instagram accounts. It has been determined that the relevant municipalities differ in terms of content types and post types.

Keywords