HAVARİ PETRUS’UN ROMA SEYAHATİ VE ÖLDÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Author:

Number of pages: 146-156
Year-Number: 2021-120

Abstract

Petrus, İsa’nın on iki havarisinin reisi ve sözcüsü olarak bilinmektedir. Petrus, Beytsayda’da dünyaya gelen ve Kefernahum’da balıkçılık yapan sıradan bir Yahudi’dir. İncildeki bilgilerden evli olduğu da bilinen Petrus’un apokrif kaynaklarda bir kızı olduğu anlatılmaktadır. Kaynaklara göre Petrus, İsa ile tanışmasının ardından balıkçılığı bırakmış ve tüm vaktini İsa’nın hizmetine adamıştır. İlk havari olarak bilinen Petrus’un, İsa’nın yeryüzündeki hayatı boyunca yanından hiç ayrılmadığı anlatılmaktadır. Hatta diğer havarilerin gitmediği yerlerde bile İsa’nın yanında bulunmuş ve onun pek çok mucizesine şahit olmuştur. Petrus, İsa’dan sonraki süreçte de farklı coğrafyalara misyon seyahatleri düzenlemiştir. Bu seyahatlerden en önemlisi Roma seyahatidir. Roma seyahatinin önemi hem Petrus’un son misyon durağı olmasından hem de Roma kilisesinin kurucusu olduğuna inanılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Hıristiyanlar Petrus’un Roma’da baş aşağı şekilde çarmıha gerilerek M. 65 senesi dolaylarında öldürüldüğüne inanmaktadırlar. Mezarının da günümüzde Aziz Petrus Katedrali olarak bilinen Vatikan’daki bazilikanın altında olduğuna inanılmaktadır. Genel kanının bu şekilde olmasının yanında Petrus’un öldürüldüğü yer ve zaman hakkında farklı iddialar öne süren teologlar da mevcuttur.

Keywords

Abstract

Peter is known as the leader and spokesman of apostles. Peter is an ordinary Jew, who was born in Bethsaida and worked as fisherman in Capernaum. In the light of Gospels, we can know that Peter was married and according to apocryphal texts he has a daughter. According to Scripture, after meeting with Jesus, Peter gave up fishing and devoted his all time to service of Jesus. It is told that Peter, who is known as the first apostle, had never leaved Jesus throughout his lifetime. Even he accompanied Jesus such places that no other apostle was there and witnessed his miracles. After Jesus, Peter had traveled to other cities for mission. The most important of these mission travels was to Rome. The importance of Rome trip originates both from that Rome trip is Peter’s last trip and from that it is believed that Peter is the founder of Roman church. Besides Christians believe that Peter was crucified in Rome upside down in ca. 65. It is also believed that now his tomb is under the basilica in Vatican City which was known as St. Peter’s Cathedral. This is the general opinion of Christian world about apostle Peter. But there are some theologians who have different views.

Keywords