GELENEKSEL EL SANATLARININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYABİLME YOLCULUĞUNDA GÜNCEL SANAT İÇERİSİNDE YER ALMASININ ÖNEMİ ve BİÇİMLERİ

Author:

Number of pages: 248-259
Year-Number: 2021-120

Abstract

Geleneksel el sanatları ait oldukları toplumun estetik ve kültürel birikim ve zenginliklerini aktarmak, önemini korumak, muhafaza etmek adına önemli yer tutmaktadır. Geleneksel el sanatları kavramsal olarak zengin ve sembolik olarak güçlü ifadelerle var olmaya çalışırken günümüzde var olma sorunsalları yaşayabilmektedir. Geleneksel el sanatları ait olduğu toplumun yeni nesil üyelerinin ilgisizliği veya el sanatları disiplinlerinden habersiz olmaları sonucu aktarım ve devamlılık sıkıntılarıyla karşılaşmaktadır. Sadece ait olduğu toplumun üyelerinin kendi geleneksel el sanatlarına katkı sağlaması yetmeyebilir, diğer toplumlara ait insanlara da ulaşması, tanıtılması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada geleneksel el sanatlarının devamlılığını sağlama yolu olarak diğer sanat akımlarına göre daha özgür olan, teknik ve uygulama biçimleri olarak sınırsız bir şekilde yoluna devam eden güncel sanat içerisinde yer almasının önemi ve biçimleri örneklerle konu edilmektedir.

Keywords

Abstract

Traditional handicrafts have an important place in transferring the aesthetic and cultural accumulation and richness of the society they belong to, preserving and conserving their importance. While traditional handicrafts try to exist with conceptually rich and symbolically strong expressions, existence problems can be experienced today. Traditional handicrafts face transfer and continuity problems as a result of the indifference of the new generation members of the society to which they belong or their ignorance of the handicraft disciplines. Traditional handicrafts may not be sufficient only for the members of the society to which they belong, to contribute to their own handicrafts, they must also reach and be promoted to people belonging to other societies. For this reason, in this study, the importance and forms of being included in contemporary art, which is freer than other art movements as a way of ensuring the continuity of traditional handicrafts, and continues its way in an unlimited way as techniques and application forms are discussed with examples.

Keywords