AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR TEKNİK ÖNERİSİ: BEN NEREDEYİM? AKLIM NEREDE?

Author:

Number of pages: 237-247
Year-Number: 2021-120

Abstract

Bu çalışmada kurgulanan bir boşanma sürecinde, aile danışmanlığı tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili bir vaka çalışmasına yer verilmektedir. Balıkesir İlindeki Ö. Ailesi ile birlikte sekiz seans olarak tasarlandığı varsayılan vaka çalışmasında, genogram, şemalaştırma, döngüsel sorular, aile konseyi, tamamlanmamış cümleler ve ilgi gösterme davranışı tekniklerine yer verilmektedir. Alanyazındaki bu teknikler ile birlikte çalışmada “Ben Neredeyim? Aklım Nerede?” isimli teknik geliştirilmiş ve bu teknik, vaka çalışmasının dördüncü seansında uygulanmıştır. Geliştirilen bu teknikte materyal olarak dört adet form oluşturulmuştur. Vaka çalışması sonucunda çalışmanın odağına koyulan “Ben Neredeyim? Aklım Nerede?” isimli teknik aracılığıyla olumlu sonuçlar elde edilebileceği ve vaka çalışması sonucunda ailenin boşanma sürecinden çıkabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada “Ben Neredeyim? Aklım Nerede?” isimli tekniğin teorik temellere dayandırılarak geliştirilmesi ve ardından gerçek yaşamda aile danışmalığı uygulamalarında kullanılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

This study presents a case study on the use of family counselingmethods in a fictional divorce process. This case study, which is designed as eight sessions with the Family Ö in the province of Balıkesir, Turkey, includes genogram, schematization, circular questioning, family council, incomplete sentences and caring behaviour methods. Drawing on these methods in the literature, this study develops the method named “Where am I? Where is my Mind?” and applies this method in the fourth session of the case study. Four forms are developed for use as materials for this method. The results of this case study show that the method “Where am I? Where is my Mind?” will potentially yield positive outcomes and help the family change their mind. In conclusion, this study suggests improving the method “Where am I? Where is my Mind?” based on theoretical premises and then benefiting from it in family counseling practices in real cases.

Keywords