OSMANLIDAN CUMHURİYETE DEVRALINAN EKONOMİK MİRAS

Author:

Year-Number: 2021-119
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-09 21:52:15.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 70-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti, tarıma dayalı ve güçlü bir malî yapı altında üç asır boyunca hâkim bir güç olmuş, geleneksel üretimi ile yüksek standartlara ulaşmış, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan yaşamını sürdürmüş ve kendi içerisinde farklı etnik kökenleri barındırmıştır. 18. yüzyıl ile birlikte Batı’nın sanayileşmesi, bu sanayileşmeye ayak uydurulamaması ve ilkel yapının muhafaza edilmesi Osmanlı ülkesinin geri kalmasının sebebi olmuştur. Ayrıca, ülkenin ekonomisinde bozulmalar yaşanmış ve ülke açık bir pazar haline gelmiştir. Sanayi Devrimi’nde yaşananların, savaşların ve kapitülasyonların etkisi neticesi egemenlik hakların kaybedilmesi, tarım ile ilgili ekilebilecek arazide nüfusun, tohumun ve araç gerecin yetersizliği de ülkeyi çıkmaza sürüklemiştir. Ekonomik açıdan sıkıntı içinde bulunan devlet, savaş harcamalarını karşılayamamış ve borçlanma yolunu tercih etmiştir. Osmanlı Devleti, muhtelif iç ve dış sıkıntılar ve yorgunluk, maruz kalınan savaşlar ve sanayileşmenin dışında kalması gibi sebeplerle çökmüştür. Yeni Türkiye, kendisine miras kalan bozulmuş, sosyo-ekonomik ve kültürel yapıyı devralmış, devralınan bu sosyo-ekonomik ve kültürel yapıyı çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için önemli bir çaba içerisine girmiş ve atılımlarda bulunmuştur.Araştırmada, Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren siyasî ve askerî gelişmeler doğrultusunda içine düştüğü ekonomik çıkmaz ele alınmış, arşiv belgelerinden ve telif-tetkik eserlerden istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Ottoman Empire was a dominant power for three centuries under a strong financial structure based on agriculture, reached high standards with its traditional production, continued its life in socio-economic and cultural terms, and contained different ethnic origins within itself. With the 18th century, the industrialization of the West and the inability to keep up with this industrialization and the preservation of the primitive structure were the reasons for the backwardness of the Ottoman country. In addition, the country's economy experienced deterioration and the country become an open market. The loss of sovereignty rights as a result of the effects of the Industrial Revolution, wars and capitulations, and the inadequacy of the population, seeds and equipment in the agricultural arable land also dragged the country into a dead end. The state, which was in economic trouble, could not meet the war expenses and preferred the way of borrowing. The Ottoman Empire collapsed due to various internal and external troubles and fatigue, wars and being out of industrialization. The new Turkey took over the degraded socio-economic and cultural structure that it inherited, and made a great effort and made breakthroughs to bring this inherited socio-economic and cultural structure to the level of contemporary civilizations. In the research, the economic predicament that the Ottoman Empire fell into in the direction of political and military developments since the second half of the 19th century was handled, and archive documents and copyright-reviewed works were used.

 

Keywords