ASLI ÖZLEM TARAKÇIOĞLU & GİRAY FİDAN, ÇEVİRİZM – ÇE-VİRİ TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME, KOPERNİK, İSTANBUL, ISBN: 978-625-7852-10-4, 121 S.

Author:

Year-Number: 2021-116
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-05 23:33:00.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 545-550
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların ve medeniyetlerin tarih boyunca kendilerini anlatma ve birbirlerini anlama gereksinimleri çeviri eylemine ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Kültürler arası bir iletişim aracı olan çeviri, medeniyetlerin gelişmesinde başat rol oynamış; tarihi şekillendiren önemli bir güç haline gelmiştir. Aslı Özlem Tarakçıoğlu ve Giray Fidan tarafından kaleme alınan ve 2021 yılında Kopernik Kitap tarafından  Çevirizm – Çeviri Tarihi Üzerine Bir Deneme başlığıyla yayımlanan çalışma bu gücü tarih akışı içinde medeniyetlerin birbirleriyle olan sürekli etkileşimi kapsamında somut örneklerle gözler önüne sermektedir.

Keywords

Abstract

The need for translation action has emerged from not only the relationships between societies and civilizations but also the claim to explain themselves and understand each other throughout history. Translation, which is an intercultural communication tool, has played a significant role in the development of civilizations; it has become an important force shaping history. The book, penned by Aslı Özlem Tarakçıoğlu and Giray Fidan and published in 2021 with the title of Translationism - An Essay on History of Translation from Kopernik, reveals this power with concrete examples within the scope of the continuous interaction of civilizations with each other in the course of history.

Keywords