COVID-19 PANDEMİSİNDE ALTERNATİF FİLM YAPIM YÖNTEMLERİ SENİ BULDUM YA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 153-172
Year-Number: 2021-117

Abstract

COVID-19 salgını, benzeri görülmemiş bir sağlık krizine neden olmuş, medya ve eğlence endüstrisi de dâhil olmak üzere dünya ekonomisinin her yönü üzerinde ciddi bir etki bırakmıştır. Vaka sayısının çok yüksek olduğu ülkelerde sinema salonları kapatılmış ve film çekimleri durdurulmuştur. Açık kalanlar ise sosyal mesafe önlemleri nedeniyle kısmi kapasite ile faaliyet göstermeye devam etmiştir. Bu süreçte Hollywood büyük bütçeli filmlerin gösterim tarihini ileri bir tarihe atarken, düşük bütçeli ve sürecin gereklilikleri dahilinde karantina filmleri olarak adlandırılan yeni filmler çekilmeye ve çevrimiçi platformlarda yayınlamaya başlamıştır. Türkiye’de karantina sürecinde Zoom uygulaması kullanılarak çekilen ilk film olma özelliğini taşıyan Reha Erdem’in Seni Buldum Ya filmi de seyircisi ile çevrimiçi bir platformdan buluşmuştur. Bu çalışmanın amacı Erdem’in yeni bir film yapma pratiği olarak ele alınabilecek Zoom uygulaması ile çevrimiçi bir platform üzerinden çektiği filmin yeni bir anlatı yapısı oluşturup oluşturamayacağının incelenmesidir.

Keywords

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused an unprecedented health crisis and has had a serious impact on every aspect of the world economy, including the media and entertainment industry. In countries where the number of cases is very high, movie theaters have been closed and filming has been stopped. Those who remained open continued to operate at partial capacity due to social distance measures. In this process, Hollywood started to shoot new movies called quarantine movies and featured them on online platforms, while setting the screening date of big budget movies to a later date. In Turkey, carrying the distinction of being the first film shot in the quarantine using the Zoom application process Reha Erdem's film Seni Buldum Ya has been watched on online platforms. The aim of this study is to examine whether Erdem's film shot on an online platform which can be considered as a new filmmaking practice can create a new narrative structure.

Keywords