SEDANTER 5 YAŞ ÇOCUKLARIN AKTİVİTELERİNE YÖNELİK EBEVEYN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 249-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada sedanter 5 yaş çocukların aktivitelerine yönelik ebeveyn görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi yazılımlarından biri olan MAXQDA programı kullanılmıştır. Durum çalışması modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu sedanter çocuğu olan 46 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu, bunda ise sedanter davranışlar için harcanan sürenin etkili olduğu ortaya konulmuştur. Bu kapsamda çalışmada çocukların daha çok iç mekân aktiviteleriyle vakit geçirdiği ve ekran bazlı aktivitelere harcadıkları sürenin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Çocukların günde 2.58 saat tv-video-vcd-dvd izlediği; çoğunun en az 1 saat cep telefonu ile vakit geçirdiği ve tablet/bilgisayar/internet ile oynama sürelerinin ise 1.04 saat olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin çocuklarını açık alanlarda da oynamaya teşvik ettikleri, açık alan oyunlarının çocuklarının üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğuna inandıkları görülmektedir. Ebeveynler özellikle de ekran bazlı aktivitelerden televizyonun çocukları için olumsuz etkilere sahip olduğunu, çocuklarının televizyonda izledikleri programları kontrol ettiklerini ifade etmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to examine the parental views on the activities of sedentary 5 years old children. MAXQDA program was used in the analysis of the data obtained from the interviews. The case study model was used in the study. The study group of the research consists of 46 parents with sedentary children. According to the results obtained from the study, it was revealed that the physical activity levels of the children were low and the time spent for sedentary behaviors was effective in this. It was determined in the study that children spend more time with indoor activities and the time they spend on screen-based activities is quite high. The children watched tv-video-vcd-dvd for 2.58 hours a day; most of them spend at least 1 hour with mobile phones and tablet/computer/internet usage time is 1.04 hours. It is observed that parents stated that they encourage their children to play in open areas and they believe that outdoor plays have many positive effects on their children. Parents, especially screen-based activities, television has negative effects for their children, and that they control the programs their children watch on TV.

Keywords