TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ 2008-2020 YILLARI ARASI SEKTÖREL BÜYÜMESİNE BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-117
Number of pages: 482-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, Birinci Dünya Savaşı yıllarında sivil havacılık faaliyetlerine başlamıştır. 1933 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi kurulmuş ve posta taşımacılığına başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1980’li yıllara kadar süren uzun bir zaman boyunca sivil havacılık faaliyetleri devlet tekelinde devam etmiştir. 1983 yılında çıkarılan ve özel sektöre de hava taşımacılığı ve havaalanı işletmeciliği hakkı tanıyan 2920 Sayılı Kanun ile birlikte Türk Sivil Havacılığı yeni bir döneme adım atmıştır. Serbestleşme sürecine giren Türk Sivil Havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’nın modernleştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının yanında özel havayolları şirket sayılarında, filolarında bulunan uçak sayılarında ve sektörden aldıkları paylarda önemli artışlar gerçekleşmiştir. Serbestleşme süreci başladıktan sonra artan işletme sayılarıyla birlikte Türk Hava Yolları ile özel sivil havacılık sektörünün uluslararası pazardaki payı giderek artmıştır. 2008 yılı ile karşılaştırıldığında 2020 yılında sivil havacılık işletme sayında %50’lik, yer hizmetleri işletmesi sayısında %25’lik, havalimanı sayısında %22’lik, hava aracı sayısında %120’lik, arz edilen koltuk sayısında %142’lik ve personel sayısında ise %220’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Keywords

Abstract

Turkey has started to civil aviation activities in the First World War. In 1933, the State Airlines Administration was established under the Ministry of National Defense and postal transportation started. Civil aviation activities continued under the state monopoly for a long time after the Second World War until the 1980s.  Turkish Civil Aviation has entered a new era with Law No. 2920, enacted in 1983 and granting the private sector the right to air transport and airport management. In the Turkish Civil Aviation sector, which has entered the liberalization process, significant increases have been achieved in the number of private airlines companies, the number of aircraft in their fleets and the shares they have received from the sector, as well as modernizing Turkish Airlines and increasing the service quality. With the increasing number of businesses after the liberalization process started, Turkish Airlines and the private civil aviation sector's share in the international market gradually increased. There was an increase in the number of civil aviation enterprises (50%), in the number of ground handling companies (25%), in the number of airports (22%), in the number of aircraft (120%), in the number of seats offered (142%) and in the number of personnel (220%) in 2020 compared to 2008.

 

Keywords