SAYILSAL SES İŞ İSTASYONU YAZILIMLARINDA PANLAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2021-117
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-29 23:32:23.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 460-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sayısal ses iş istasyonu (DAW) yazılımları, bugün ses ve müzik prodüksiyonu sürecinde kullanılan en önemli araçlar arasında yer almaktadır. Bu yazılımlar, MIDI desteği, ses kaydı, ses işleme ve miksleme gibi temel işlevleri benzer şekilde yerine getirmektedirler. Buna karşılık, farklı ara yüz özellikleri, sundukları seçenekler, yazılım algoritmalarındaki farklılıklar ve içerdikleri olası hatalar nedeniyle, aynı koşul ve parametreler altında farklı çıktılar üretebilmektedirler. Bu çalışmada, müzik endüstrisinde sıklıkla kullanıldığı tespit edilen altı yazılım panlama davranışları açısından incelenmiş, aynı koşul ve parametreler altında oluşturulmuş proje dosyalarından elde edilen çıktılar analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, bazı yazılımların benzer, bazılarının ise farklı panlama davranışları sergilediği görülmüş ve bu farklılıklar sayısal olarak ortaya konularak görselleştirilmiş ve tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Digital audio workstation (DAW) software is among the most important tools used in the sound and music production today. These software perform basic functions such as MIDI support, sound recording, sound processing and mixing in a similar way. On the other hand, they can produce different outputs under the same conditions and parameters due to their different interface features, options they offer, differences in software algorithms and possible errors they may contain. In this study, six software that are frequently used in the music industry are examined in terms of their panning behavior, and the outputs obtained from the project files created under the same conditions and parameters are analyzed and compared. As a result of these comparisons, it is observed that some software show similar panning 

Keywords