KORONAVİRÜS (COVİD19) PANDEMİSİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI RİSKLER VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HASTANE UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2021-117
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-22 22:50:22.0
Language : Türkçe
Konu : Endüstri Mühendisliği
Number of pages: 111-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi dönemlerinde özellikle sağlık çalışanları, en önemli risk grubunda olan meslek olarak görülmektedir. 2019 Aralık ayı itibariyle tanımlanan COVID-19 pandemisi, dünya genelinde önemli problemleri de başında getirmiştir. Günümüze kadar olan süreç kapsamında, sağlık çalışanları arasında COVID-19’a yakalananların sayısı hakkında bilgi sağlayan sınırlı sayıda yayın ve ulusal durum raporu mevcut olmakla beraber, tahminler bildirilen sayının çok daha üzerinde olduğuna ilişkindir. Bu araştırmada COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı olarak karşılaştıkları riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında hastane uygulamalarına yönelik durum tespiti yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde özellikle tıbbi malzeme kullanımı ve yemekhanedeki düzen kapsamında gerekli önlemlerin %90 oranında sağlandığı tespit edilmiştir. Bununla beraber Hastane Geneline Yönelik Tedbir ve Uygulamalar, Hastane Dışında Alınan Tedbir ve Uygulamalar ve Kesin veya olası Covid-19 hastalarına yönelik Tedbir ve Uygulamalar ortalama olarak %70 oranında uygulanmaktadır. Ayrıca sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman durumu da yeterli seviyede değildir.

Keywords

Abstract

During pandemic periods, especially healthcare workers are seen as the most important risk group. The COVID-19 pandemic, which was defined as of December 2019, has brought important problems worldwide. Although there are a limited number of publications and national status reports that provide information about the number of people caught with COVID-19 among healthcare workers within the scope of the process to date, the estimates are about much higher than the reported number. In this study, the risks faced by healthcare workers depending on their working conditions during the COVID-19 pandemic process and the hospital practices within the scope of Occupational Health and Safety studies were determined. When the results of the research were examined, it was determined that the necessary precautions were provided at a rate of 90%, especially within the scope of the use of medical equipment and the organization in the dining hall. In addition, Measures and Practices for Hospital-General, Measures and Practices Taken Outside of Hospital, and Measures and Practices for definite or possible Covid-19 patients are applied at an average rate of 70%. In addition, the state of protective equipment provided to healthcare personnel is not at a sufficient level.

Keywords