BAYBURT VE YÖRESİ AĞIZLARINDA ŞİMDİKİ ZAMAN EKLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-20 22:40:17.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 33-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şimdiki zaman kipi; fiilin gösterdiği iş, oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini bildiren kiptir. Türk dilinin tarihî dönemlerinden itibaren farklı şekil ve yapılarla karşımıza çıkan şimdiki zaman eki, Türkiye Türkçesi ağızlarını belirleme ve sınıflandırmada önemli kriterlerden biri olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye Türkçesi ağızları içinde kendine özgü bir yeri olan Bayburt ve yöresi ağızlarında şimdiki zaman ekinin kullanımı, bölge ağızlarını belirlemede temel ölçüt olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Bayburt ve yöresinden derlenmiş olan metinlerden hareketle bölgede tespit edilen şimdiki zaman ekleri ele alınacaktır. Çalışma; giriş ve inceleme olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü Bayburt ilinin tarihi, coğrafyası, etnik yapısı ve diyalektolojik durumu hakkındaki genel bilgileri; inceleme bölümü ise Bayburt ve yöresi ağızlarında tespit edilen şimdiki zaman eklerinin genel görünümünü içermektedir.

Keywords

Abstract

The present continuous tense is a tense that states that the work, formation and action shown by the verb in the current tense. The present continuos tense suffix, which has come across with different shapes and structures, has been one of the important criteria in determining and classifying Turkish dialects of Turkey since the historical periods of the Turkish language. In this context, the use of the present continuos tense suffix in the dialects of Bayburt and its region, which has a unique place in the dialects of Turkey, has great importance because it is the main criterion for determining the dialects of the region. In this study, the present continuos tense suffixes will be discussed on the texts compiled from Bayburt and its region. The study consists of two parts: introduction and review. The introduction section contains general information about the history, geography, ethnic structure and dialectological status of Bayburt province and the review section contains a general view of the present tense suffixes found in the dialects of Bayburt and its region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics