KORE SAVAŞI VE ÇİN

Author:

Number of pages: 179-198
Year-Number: 2021-115

Abstract

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada ABD ve Sovyet Rusya öncülüğünde iki kutuplu bir Soğuk Savaş süreci başlamış ve bu süreç uzun yıllar devam etmiştir. Soğuk Savaş’ın ilk sıcak çatışma alanı da Kore olmuştur. ABD ve Sovyet Rusya’nın savaşın sonlarına doğru ayırdığı Kore, Sovyetlerin Asya politikasında ABD’yi bölgeden çıkarma fırsatına dönüşmüş ve Sovyetler Kuzey Kore’yi Güney Kore’ye saldırtarak bölgede ABD’yi saf dışı bırakmak istemiştir. Bu süreçte savaşın gidişatını etkileyen en önemli olay Komünist Çin’in bu savaşa dâhil olmasıdır. Daha önceden Kore Savaşı ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen bu çalışmalar Türkiye ile sınırlı kalmıştır. Bu yüzden biz bu çalışmamızda, Kore Savaşı ve Çin’in bu savaştaki rolünü arşiv kaynakları, resmi belgeler ve dönemle ilgili tetkik eserleri araştırarak incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

The Second Worl War, a bipolar cold war period started in the World under the leadership of the USA and Soviet Russia and this period continued for many years. Kore was the  first hot conflict area of the cold war. Korea, separeted by the USA and Soviet Russia towards the end of the war, turned into an opportunity to remove  the USA from the region in the Asian policy of the Soviet, and Soviet Russia, setting North Korea to attack against South Korea, wanted to eliminate the USA in the region The most important event affecting the cıurse of the war in this process is the invovement of Communist China in this war. Although there were many studies about the Korean War, these studies were limeted to Turkey. Therefore, in this study, we will try to examine the Korean War and the role of China in this war by researching archive sources, offical documents, and studies related to the period.

Keywords