TEKNO YÖNETİM YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN NESNELERİN İNTERNETİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM

Author:

Year-Number: 2021-117
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-16 16:12:45.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 363-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nesnelerin İnterneti, çevremizdeki fiziksel olayları kontrol ve takip ederek analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim ağıdır. Bu fiziksel olaylar; üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri dönüşüm süreçleri, taşımacılık, akıllı binalar, alışveriş vs. gibi alanlardaki ölçülebilir büyüklükler veya kontrol sistemleri olabilir. Ayrıca bu ağda bulunan cihazlar ve algılayıcılar insan-insan, insan-makine, makine-makine iletişimi kurabilen organizmalardır. Bu organizmaya dâhil olan cihazların ürettiği büyük veriyi analiz etmek ve bu verilerin güvenliğini sağlamak üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yapılarak Nesnelerin İnternetine genel bir bakış ile önceki çalışmalarla tespit edilen uygulama alanları incelenmiş ve mevcut durum hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

The Internet of things is a communication network covering device, software and access services that enable us to control and track and analyze physical events around us. These physical events include production processes, energy networks, patient tracking systems, recycling processes, transportation, smart buildings, shopping, etc. areas such as can have measurable magnitudes or control systems. In addition, the devices and sensors in this network are organisms that can establish human-human, human-machine, machine-machine communication. There are many studies on analyzing the big data produced by the devices involved in this organism and ensuring the security of this data. In this study, one of the qualitative research methods, literature review, An Overview of the Internet of things and application areas identified by previous studies were examined and information about the current situation was given.

Keywords