Y KUŞAĞI PERSPEKTİFİNDEN PAZARLAMA 4.0 YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2021-118
Number of pages: 224-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Y kuşağı, seksenli yılların başında doğan ilk temsilcilerinin çoğu çocukluk dönemlerinde teknoloji bakımından sadece renkli televizyon ve birden fazla kanal ile karşılaşmış olsalar da doksanlı yıllarda teknolojik gelişmelere hızlıca uyum sağlayan kuşaktır. Pazarlama 4.0, ise yoğun küresel rekabet, yeni tüketici türü ve teknolojilerdeki hızlı gelişimden kaynaklanan çeşitli değişiklikler sonucunda ortaya çıkan ticari işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin gerçek zamanlı olarak izlenebileceği Sibernetik Pazarlama Sistemini ifade etmektedir. Yazım öncesi yapılan nitel araştırma yöntemi olan literatür taraması sonucu Y Kuşağı ile Pazarlama 4.0 arasında ilişkiyi ele alan çalışmaların birbirinden ayrı yapılması çalışmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Çalışmada Y Kuşağı ile Pazarlama 4.0 bir bütün olarak ele alınmış ve aralarındaki bağ, tablo haline getirilerek ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın bu konuda yapılacak benzer çalışmalara öncülük edeceği düşünülmektedir. 

Keywords

Abstract

Generation Y is the generation that quickly adapted to technological developments in the nineties, even though most of its early Representatives, born in the early eighties, had encountered only color television and multiple channels in terms of technology in their childhood. Marketing 4.0 refers to a cybernetic marketing system in which business transactions and customer activity can be monitored in real time as a result of various changes resulting from intense global competition, new consumer types and rapid development in technologies. As a result of the literature review, which is a qualitative research method performed before writing, the study was carried out separately to address the relationship between Generation Y and marketing 4.0. In the study, Generation Y and marketing 4.0 were discussed as a whole and the link between them was tabulated. It is thought that the study will lead similar studies on this subject.

Keywords