SERAMİK SANATI İÇİNDE STÜDYO ÇÖMLEKÇİLİĞİ (SERAMİKÇİLİĞİ)

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 483-497
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte seramik, insanoğlunun her zaman hayatında olan bir materyal olmuştur. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesiyle birlikte hayatımıza giren çanak çömlekler günlük kullanım eşyası olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra insanlığın, kendi tarihini anlaması için yol gösterici bir rol oynamış ve bilimsel olarak aydınlatmıştır. Yapıldığı dönemin kültürünün anlaşılmasında büyük rol oynamaktadır. Ayrıca bununla kalmayıp, nesiller değiştikçe zaman içindeki yolcuğu esnasında sanat alanında da yerini almıştır. Bu nedenle, çömlekçilik sadece bir meslek grubu olarak görülmemiştir. Fakat teknolojinin gelişimi ile birlikte el sanatları önemini yitirmeye başlamıştır. 19. yüzyılda Endüstri Devrimi ile gelen bu önemini yitirme durumu,el sanatlarının tekrar canlandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönem ile birlikte Art&Crafts hareketi ve Bauhaus Okulu gibi oluşumlar, çömlekçilikte öznel üretimler yapılmasına olanak sağlamıştır. Çömlekçilik sanatına yeni bir bakış açısı kazandırma amacıyla Bernard Leach öncülüğünde stüdyo çömlekçiliği üslubu seramik sanatı disiplini içinde yerini almıştır. Leach, Japonya’da doğup büyümesi ve Uzakdoğu kültürü ile iletişim kurma fırsatına sahip olmasından dolayı, stüdyo çömlekçiliği felsefesini,sanat alanına benimsetmeye çalışmış ve el yapımı üretimleri ilebu değerin tekrar kazanılmasında büyük bir çaba sarf etmiştir. Bu çalışmada stüdyo çömlekçiliği tarzının gelişim süreci ve zaman içindeki değişimi irdelenmiş olup, stüdyo çömlekçiliği tarzında üretim yapan bazı sanatçı örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In the process from past to present, ceramic has always been a material in human life. With the settled life of humanity,  the pots that come into our lives have emerged as items of daily use. It later played a guiding role and enlightened scientifically for humanity to understand its own history. It plays a big role in understanding the construction of the period in which it was built. In addition, as generations changed, it took its place in the field of art during its journey through time. For this reason, pottery was not seen as just a profession. However, with the development of technology, handcrafts started to lose their importance. This losing importance, which came the with the Industrial Revolution in the 19th  century, played an important role in reviving handcrafts. During this period, formations such as the Art&Crafts  movement and the Bauhaus School enabled subjective productions in pottery. Under the leadership of Bernard Leach, the studio pottery style took its place in the discipline of ceramic art in order to gain  a new perspective on pottery art. Since Leach was born and raised in Japan and had the opportunity to communicate with Far East culture,  he tried to adopt the philosophy of studio pottery to the field of art and made a great effort to regain this value with his handmade  productions. In this study, the development process of the studio pottery style and its change over time are examined, and it has been evaluated on the examples of some artists who produce in the style of studio pottery.

Keywords