AMARNA MEKTUPLARI BAĞLAMINDA MISIR-MİTANNİ İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 467-482
Year-Number: 2021-116

Abstract

Amarna Çağı (MÖ 1390-1295) Mısır, Hitit, Babil, Asur, Arzawa ve Alaşiya gibi dönemin büyük devletleri ile bu devletlere bağlı vasal devletlerin yoğun diplomatik ilişkiler içerisinde olduğu bir çağ olmuştur. Orta Mısır’daki el-Amarna bölgesinde MS 19. yüzyılın sonlarında bulunan ve Amarna mektupları olarak adlandırılan çivi yazılı belgeler Amarna Çağı’ndaki devletlerarası yazışmalardan oluşmakta ve dönemin diplomatik ilişkilerinin mahiyetini ortaya koymaktadır. Amarna Çağı’nda Mısır devleti yıllardır sürdürdüğü askeri faaliyetler sonucu uluslararası konumunu güçlendirmişti. Mısır devleti bu dönemde diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma yoluna gitmiş bu dönemdeki en önemli müttefiki ise gittikçe güçlenen Hitit tehlikesine karşı Mitanni devleti olmuştur. Bu çalışmada Mitanni kralı Tuşratta’nın (MÖ 1365-1330), Mısır firavunları III. Amenofis (MÖ 1390-1352) ve IV. Amenofis’e (MÖ 1352-1336) yazdığı mektupların bağlamından hareketle Mısır-Mitanni ilişkisinin yanı sıra dönemin uluslararası diplomasi anlayışının da incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Amarna Period (1390-1295 BC) was an era that major countries of the term, like Egypt, Hittite, Babylon, Assyrian, Arzawa and Alasiya, and vassal states which were depended on these countries had intensive diplomatic relations. The documents with cuneiform which were found in El-Amarna Region at Middle Egypt at the end of 19th century and named as Amarna Letters are comprised of interstate correspondence at AmarnaPeriod and reveals the quality of diplomatic relations of the period. In Amarna Period, Egypt strengthened its international position as a consequence of military activities carried on over the years. Egypt, resorted to establish diplomatic relations with the other countries and Mitanni was its major ally nation in this period against the threat of Hittite which was becoming stronger gradually. In this study, it is aimed to analyze the conception of international diplomacy at this period and inspect Egypt and Mitanni relations within the context of letters that King of Mitanni, Tuşratta (1365-1330 BC), had written to Egyptian Pharaohs Amenofis III (1390-1352 BC) and Amenofis IV (1352-1336 BC). 

 

Keywords