19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SARAY ve HALK GİYİMİNDE KULLANILAN KUMAŞLARA AİT ÖRNEKLER

Author:

Number of pages: 436-447
Year-Number: 2021-116

Abstract

  1. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda, kumaş faaliyetlerinin gerilemeye tabi olduğu bir yüzyıldır. Bu yüzyılda kendi geleneksel kumaş dokumasını sürdürmek isteyen imparatorluk, aynı zamanda batı tarzı kumaşlara kayıtsız kalamaz duruma gelmiştir.1828’de yayınlanan bir nizamnameyle, insanların ne giyeceği belirtilmiş, kaftan giyimi de kaldırılmıştır. Bu yüzden Padişahlara ait çok fazla kaftan örneği görülmez ve saray kumaşlarının dokunduğu tezgâhlar yerini jakar tezgâhlarında dokunan kumaşlara bırakır. Halk giysilerinde kullanılan kumaşlarda da durum pek farklı değildir. Ele alınan bu çalışmada 19. yüzyıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan bazı kumaşların desen, renk ve çeşit açısından incelenmesi yapılmış, saray erkânı ve halk tarafından kullanılan kumaşlara ait örnekler verilmiştir.

Keywords

Abstract

The 19th century is a century in which fabric activities in the Ottoman Empire were subject to decline. In this century, the empire, which wanted to continue its traditional fabric weaving, could not remain indifferent to western-style fabrics at the same time, with a regulation published in 1828, it was stated what people would wear, and the caftan clothing was abolished. For this reason, there are not many examples of caftans belonging to the Sultans, and the looms woven by palace fabrics leave their place to fabrics woven on jacquard looms. The situation is not much different with the fabrics used in folk clothing. In this study, some of the fabrics used in the Ottoman Empire in the 19th century were examined in terms of pattern, color and variety, and examples of the fabrics used by the people of the palace and the people were given.

Keywords