AFİŞ TASARIMINDA RENGİN GÖRSEL DİLİ

Author:

Year-Number: 2021-116
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-30 13:22:01.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çevredekileri anlamak, yorumlamak için duygu ve düşüncelerin doğru bir şekilde aktarımı önemlidir. Bu aktarım içerisinde grafik tasarım, görsel ve görülebilen şeylerle ilgili olarak görüntülerin birbirleriyle olan ilişkisini, bilgisini sunan etkili bir iletişim dalıdır. Grafik tasarımında afiş de iletilmek istenen mesajı basılı, çoğaltılmış bir görüntü ile karşılarken; renk, biçim, metin gibi öğelerden yararlanarak ilgi çekici bir şekilde yansıtır. Renk de tasarımı biçimlendiren ve gösteren, görsel imgeyi etkili bir biçimde yansıtan grafik tasarım öğelerinden biri olarak ışığın gözümüze çarparak yansımasıyla oluşan önemli bir duyumdur. Grafik tasarımcı, kompozisyon, tipografi gibi tasarım alanındaki birçok sorunu çözümlemeye çalışırken, renk öğesinden faydalanmaktadır çünkü renk görsel hiyerarşiyi sağlamada önemli bir etmendir. Bu çalışmanın amacı, dikkat çekici, bilgilendirici özelliğe sahip olan afişlerin fark edilmesinde önemli olan renk unsurunun etkilerini, tasarım alanındaki diğer unsurlarla olan tamamlayıcı ilişkisini ortaya çıkarmak ve seçilmiş olan görsel örneklerle rengin vurgulayıcı gücünü ifade etmektir. Araştırmada konuyla ilgili kavramlar bir araya getirilerek yazın taraması yapılmıştır.

      

Keywords

Abstract

Correct transmission of feelings and thoughts is important in order to understand and interpret the environment. In this transfer, graphic design is an effective communication branch that presents the relationship and knowledge of images with each other in relation to visual and visible things. While the poster in graphic design meets the message to be conveyed with a printed, reproduced image; It reflects in an interesting way by making use of elements such as color, form and text. Color, as one of the graphic design elements that shapes and displays the design and effectively reflects the visual image, is an important sensation created by the reflection of light in our eyes. While the graphic designer tries to solve many problems in the field of design such as composition and typography, he makes use of the element of color because color is an important factor in providing visual hierarchy. The aim of this study is to reveal the effects of the color element, which is important in recognizing the remarkable and informative posters, its complementary relationship with other elements in the design field, and to express the emphasis of color with selected visual examples. In the research, literature review was carried out by bringing together the concepts related to the subject.

Keywords