GRAFİK TASARIMDA ‘KENDİN YAP/TASARLA’ (DIY) YAKLAŞIMI VE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE POST DİJİTAL ARAYIŞLAR

Author:

Year-Number: 2021-116
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-30 13:20:33.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 56-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada hızlı ve sürekli bir değişimle birlikte dijital devrimin yaşandığı günümüzde, teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar birçok alanda geleneksel yöntemlerin yerini makinelere bırakmasına neden olmuştur. Yaşanan dijital devrim, tıpkı endüstri devrimi gibi yaşadığımız çevreyi, toplumsal yapıyı çok yönlü olarak değiştirmektedir ve grafik tasarım da tüm bu değişimlerden etkilenerek yeni arayışlara yönelmektedir. Tasarımcının teknoloji ile etkileşimi grafik tasarıma çok disiplinli bir çalışma alanı sunarken, aynı zamanda tasarımcının uçsuz bucaksız seçenekler arasında kendini görünür kılması zorlaşmaktadır. Dijitalleşme, tasarım alanında tüm hızıyla ilerlerken, son zamanlarda birçok tasarımcı zanaatın izlerini takip ederek, eski-yeni, dijital-analog, geleneksel-modern gibi ögeleri deneysel bir süreçle ve ustalıkla birleştirerek özgün tasarımlara imza atmaktadırlar. Bu araştırmada, grafik tasarımcının yaratıcılığını, hayal gücünü ve el becerisini etkin bir şekilde kullanarak deneyselliğin yaşandığı, dijital ortamı tek seçenek olarak görmeyen tasarımcıların eğilimlerini ortaya çıkarmak amaçlamıştır. Araştırma, “Grafik Tasarımda ‘Kendin Yap/Tasarla’ (DIY) Yaklaşımı ve Geleneksel Yöntemlerle Post Dijital Arayışlar” adlı sanatta yeterlik tez çalışmasından hareketle hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

In today’s globalizing world experiencing digital revolution along with a rapid and continuous change, opportunities provided by technology have lead to the replacement of conventional methods by machines in many fields. This digital revolution changes the environment we live in and the social structure in many ways just like the industrial revolution. Therefore, graphic design is influenced by these changes and tends towards new pursuits. While the interaction of the designer with technology provides a multidisciplinary field of work for graphic design, it also makes it harder for the designer to be visible among the limitless number of options. While digitalization is moving at full speed in the field of design, many designers have recently created original designs by following the traces of the craft, combining elements such as old-new, digital-analog, traditional-modern with an experimental processes and skill. This study aims to reveal the tendencies of a graphic designer, who does not see digital environment as the only option and experiences experimentality by using his/her creativity, imagination and hand skills effectively. The study is based on proficiency in art thesis study called “Do/Design It Yourself’ (DIY) Approach And Post-Digital Pursuits Using Conventional Methods In Graphic Design”.

Keywords