CHRİSTİNE NÖSTLİNGER’İN ‘KAFAMDAKİ CÜCE’ İSİMLİ ESERİNDE VE SAMED BEHRENGİ’NİN ‘ULDUZ VE KONUŞAN BEBEK’ İSİMLİ ESERİNDEKİ ÇOCUKLARIN PARÇALANMIŞ AİLE DURUMUYLA BAŞA ÇIKMADA FANTASTİK MOTİFLER VE ROLLERİ

Author:

Number of pages: 424-435
Year-Number: 2021-116

Abstract

Christine Nöstlinger ve Samed Behrengi eserleriyle çocuk edebiyatına büyük katkıları olmuş yazarlardır. Eserlerinde çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları sorunları ele alarak çocukların bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair ip uçlarını hikayeleri içerisinde aktarmaktadırlar. Günümüz çocuklarının belki en çok karşılaştıkları sorunlardan bir tanesi ebeveynlerinin boşanmış olmasıdır. Çocukların parçalanmış aile durumuyla başa çıkma yollarını ve bu ayrılık sürecini, Christine Nöstlinger Kafamdaki Cüce ve Samed Behrengi de Ulduz ve Konuşan Bebek isimli eserlerinde fantastik motiflerinin desteği ile nasıl atlattıklarını anlatmaya çalışmışlardır. Nöstlinger anne ve babası ayrı olan ve sadece annesi ile yaşayan bir kız çocuğunun hayatını ele alırken, Behrengi, annesi tarafından terk edilmiş ve üvey anneden sevgi görmeyen bir kızın hayatını ele almıştır. Her iki yazarda, eserlerinde çocuklara eşlik eden fantastik karakterler kullanmıştır. Nöstlinger eserinde gerçek dünya içinde fantastik motif kullanırken, Behrengi fantastik bir dünya inşaa etmiştir. Her iki karakterde yalnızlıkla başa çıkmak için, fantastik arkadaşlar edinmiştir.

Keywords

Abstract

Christine Nöstlinger and Samed Behrengi are writers who have made great contributions to children's literature. In their works, they deal with the problems that children encounter in real life and convey tips on how children can cope with these problems in their stories. Perhaps one of the most common problems facing today's children is that their parents are divorced. Christine Nöstlinger with “Dwarf in My Head” an Samed Behrengi with “Ulduz and Talking Baby” tried to explain how children cope with the broken family situation and how they overcome this separation process with the support of fantastic motifs. While Nöstlinger tells about a girls life whose parents are separated and lives only with her mother, Behrengi reproduces the life of a girl who was abandoned by her mother and was not affectionate with her stepmother. Both children were accompied by fantastic characters. While Nöstlinger uses fantastic motifs in real world, Behrengi created a fantastic world. Both girls made their own fantastic friends to overcome their loneliness.

Keywords