TUNCELİ YÖRESİ MÜZİK KÜLTÜRÜNDE KLARNET GELENEĞİ

Author:

Number of pages: 403-427
Year-Number: 2021-115

Abstract

18.Yy.’da Osmanlı Devleti’nde başlayan batılılaşma hareketleri ile birlikte bilim, sanat ve askeri alanlarda birçok değişim ve dönüşüm gerçekleşmiş, değişimlerin bir ayağı da şüphesiz müzik alanında gerçekleşmiştir. Batılılaşmanın etkisi ile süreç içerisinde Avrupai bir askeri bando oluşturmak amacı ile kurulan Mızıka-yı Hümayun içerisinde yer alan batı sazlarından birisi olan klarnet, süreç içerisinde Anadolu’nun birçok yöresinde yer bulmuş ve uzun yıllar mahalli sanatçılar tarafından icra edilmiştir. Klarnetin Osmanlı Saraylarından, Anadolu’nun ücra kasabalarına kadar uzanan bu yolculuğuna, Tunceli de örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada Tunceli’deki klarnet icrasının çevre iller ile olan etkileşimi ile birlikte klarnetin Tunceli müzik kültürü içerisindeki konumunun anlaşılması noktasında ‘Durum Çalışması’ yöntemi kullanılmış ve kaynak kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Klarnet ’in Tunceli coğrafyasındaki tarihi sürecinin yanı sıra bu sazın yöresel icrası incelenmiş ve bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

With the westernization movements that started in the Ottoman Empire in the 18th century, many changes and transformations took place in the fields of science, art and military, and one pillar of the changes undoubtedly took place in the field of music. The clarinet, one of the western instruments within the Mızıka-yı Hümayun, which was established with the effect of westernization to create a European military band in the process, has found its place in many parts of Anatolia in the process and has been performed by local artists for many years. Tunceli can be cited as an example of the clarinet's journey from Ottoman Palaces to the remote towns of Anatolia. In this study, the ‘Case Study’ method was used to understand the interaction of the clarinet performance in Tunceli with the surrounding provinces and the position of the clarinet in Tunceli music culture, and interviews were made with the resource persons. Besides the historical process of the clarinet in the Tunceli geography, the local performance of this instrument was examined and it was aimed to create a perspective.

Keywords