JOSE MAURO DE VASCONCELOS’UN “ŞEKER PORTAKALI” VE “GÜNEŞİ UYANDIRALIM” ADLI ESERLERİNDE PİAGET’NİN KURAMINA GÖRE BİLİŞSEL GELİŞİM VE EBEVEYN MODELİNİN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-115
Number of pages: 428-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Jose Mauro de Vasconcelos’un kendi hayatından esinlenerek yazdığı Şeker Portakalı ve Güneşi Uyandıralım adlı eserleri gençlik romanı kategorisine dahil edilmektedir. Her iki eserin ana karakteri Zeze farklı sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Şeker Portakalı romanında yoksul ve ihmalkâr bir ailenin çocuğu olan Zeze, Şeker Portakalı ile arkadaşlık etmekteyken Güneşi Uyandıralım adlı eserde zengin bir aileye evlatlık verilmiş, mükemmeliyetçi ve otoriter bir tutumla karşılaşmıştır. Buna uyum sağlamakta güçlük çeken Zeze yüreğinde yaşayan bir kurbağa ile arkadaşlık etmekte ve Fransız bir oyuncuyu babası olarak hayal etmektedir. Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramına göre iki ana karakterin bilişsel düzeyleri incelendiğinde İşlem Öncesi Dönemin sembolik evresinde bulundukları ve büyüsel düşünme, özelden özele akıl yürütme, animizm gibi davranışları gösterdikleri tespit edilmiştir. Şeker Portakalında Zeze’nin yaşı gereği bu dönemde bulunması beklenirken, Güneşi Uyandıralım ’da ise artık on bir yaşına gelmiştir ve Somut İşlemler Döneminde bulunması beklenir. Bu çalışma neticesinde çocukların ihtiyaç gereği bilişsel gelişiminde ilerleme kat edemedikleri ve şefkat eksikliği gibi ihtiyaçları kendilerince karşılamak için semboller kullandıkları sonuçlarına ulaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre gelişim bireyseldir kanısına varılmaktadır.

Keywords

Abstract

Inspired from himself, Jose Vasconcelos' "My Sweet Orange Tree" and "Let the Sun Heat" are categorized as young-adult fiction. Zeze, main protagonist of both, has varied difficulties. While he was living with a poor and irresponsible family and befriended the Orange Tree at first, in the second one, he is adopted by a rich, perfectionist and authoritarian family. Cognitive levels of the main characters were examined according to Piaget's Cognitive Development Theory. It was determined that they were in the symbolic phase of the Preoperational Stage and their behaviors such as magical thinking, specific reasoning and animism were shown. While the first Zeze is expected to be in this period, the 11-year-old Zeze is expected to be in the Concrete-Operational Stage. As conclusion, children cannot progress in their cognitive development due to their needs and use symbols to meet needs such as compassion. Development is individual.

Keywords