İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ (ELHAMRA SAHNESİ) TARİHİ ÇİNİ PANOLARININ BELGELENMESİ VE KORUMA ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2021-116
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci ulusal mimarlık akımıyla ortaya çıkan modernleşme hareketleri, dönemin neoklasik olarak adlandırılan eklektik sanat akımının da etkisiyle, Türkiye’de birçok kentte pek çok modern mimari yapının oluşmasını sağlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi İzmir’de de şehrin çehresini değiştiren bu türden binalar yapılmıştır. Bu çalışmada, dönemin neoklasik yapıları arasında en karakteristik örneklerinden biri olan ve tarihi belgelerde Elhamra Sineması olarak geçen Elhamra Sahnesi’nin, tarihsel geçmişi ve mimari özellikleriyle belgelemesi yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın esas konusu olan yapının dış cephesinde yer alan çini süslemelerinin tarihçesi araştırılarak durum tespitleri ortaya konulmuştur. Çinilerin belgelenmesine yönelik fotoğraf ve çizimlerle yapının hasar tespit planları da yapılarak koruma önerisi sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Modernization movements that emerged with the first national architecture period, with the support of the movement of eclectic art called neoclassical, have occurred a lot of modern buildings in many cities of Turkey. This kind of buildings is made as well as in many cities of Izmir, like the Elhamra Theatre, in the early years of the Republic of Turkey. In this study, documentation research for the Elhamra Theatre that one of the most characteristic examples with own historical background and architectural features has been done. Besides, the history of the tile decorations on the exterior of the Elhamra Theatre, which is the main subject of this study, has been investigated and due diligence has been revealed. The damage assessment plans of the building have also been made and a protection proposal is presented while practicing the photographs and drawings for the documentation of the tiles.

Keywords