ANTONİONİ SİNEMASINDA VAROLUŞ VE YABANCILAŞMA TEMASI IŞIĞINDA MACERA FİLMİ

Author:

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-19 14:26:14.0
Language : Turkish
Konu : Philosophy
Number of pages: 404-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Varoluş ve yabancılaşma, modern çağ bunalımının anahtar kelimelerindendir. İçinde yaşanılan dönemin sıkıntıları fiziksel olmaktan çok bilişsel ve duygusal boyutta yaşanmaktadır. Bunun başat nedeni, bireyin kendisine dair yolculuğunda daha çok sorgulama imkanı bulması ve bu sorgulamalar sonucunda iç dünyasında pek çok çelişki barındırmaya başlamasıdır. Bu çelişkiler var olma bilinci sonucu ortaya çıkan yabancı hissetme ve yalnızlık hisleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Çalışmada bu temalar üzerinde kuramsal bir çerçeve oluşturularak Antonioni’nin söz konusu temalara ilişkin belirgin örnekler barındıran filmi Macera’yı göstergebilimsel analiz ile ele almak ve varoluş ile yabancılaşma kavramlarını bir kez daha ortaya koymak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Existence and alienation are key words in the modern crisis. The troubles of the period in which we live are experienced in cognitive and emotional dimensions rather than physical. The main reason for this is that the individual finds more opportunities to question himself in his journey and as a result of these inquiries, he starts to contain many contradictions in his inner world. These contradictions occur together with feelings of alienation and loneliness that emerge as a result of the consciousness of existence. In this study, it was aimed to analyze Antonioni's movie Adventure, which contains clear examples of these themes, by forming a theoretical framework on these themes, and to reveal once again the concepts of existence and alienation.

Keywords