YEREL BASINDA COVİD-19 HABERLERİNİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ: BİNGÖL ONLİNE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 280-297
Year-Number: 2021-115

Abstract

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan, dünya genelinde yayılan ve Mart 2020’de Türkiye’de görülen Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi, ülke gündemini derinden etkilemiş ulusal ve yerel basının da salgın haberlerine kitlenmesine neden olmuştur. Salgının ilk zamanlarından beri sürekli tartışılan aşı konusu Aralık 2020’de en yüksek zirvesine gelmiş ve nihayetinde Çin’den ithal edilen aşılar Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu çalışmada Covid-19 haberlerinin yerel basında ne şekilde yer aldığı Bingöl Online internet gazetesinin web sitesinde yayınlanan haberler seçilmiştir. Yayınlanan haberlerin seçilme sınırını okuyucu sayısının fazlalığı oluşturmaktadır. Bu kapsamda yayınlanan toplam30 haberden 23’ü incelenmiştir. Ele alınan 23 haberde okunma sayısı binin üzerindedir. Geriye kalan 7 haberde okunma sayısı binin altında olduğu için çalışma kapsamına alınmamıştır. Bingöl online internet gazetesinin web sitesinin seçilmesindeki amaç son yıllarda medya alanında dijitalleşmenin hız kazanması ve yerel basının da bu dijitalleşmeye bağlı olarak yayınladıkları yerleşim birimlerinin sınırlarının dışına çıkabilmesidir.  

Keywords

Abstract

In late 2019 began in Wuhan city of China, the world spreading and March 2020 in Turkey to be seen Covidien-19 (coronavirus) pandemic has led the country's agenda deeply influenced national and local media to be locked to the outbreak news.The first time since the outbreak of the constant subject of discussion vaccine has reached the highest peak in December 2020 and was ultimately prologuized in to Turkey vaccines imported from China.In this study, how Covid-19 news appeared in the local press ; It was selected from the news published on the website of the Bingöl Online internet newspaper.The high number of readers constitutes the selection limit for the published news. In this context, 23 of the 30 news published in total were examined. The number of readings in the 23 articles covered is over one thousand. The remaining 7 articles were not included in the study, as the number of readings was less than one thousand.The purpose of choosing the Bingöl online internet newspaper website is to accelerate the digitalization in the field of media in recent years and the local press to go beyond the borders of the settlements they publish due to this digitalization.

Keywords