KLASİK GİTAR EĞİTİMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Author :  

Year-Number: 2021-115
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-28 22:36:17.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 219-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma klasik gitar eğitimi gören öğrenciler ve öğreticileri için çeşitli çalışma yöntemleri ve öneriler içermektedir. Çalışma genel olarak armoni oluşturmadaki pratikliği, transpoze edilmeye uygunluğu, farklı müzik türlerinde kullanılabilirliği gibi birçok özelliğe sahip bir enstrüman olan klasik gitarı, sadece klasik gitar repertuarındaki eserleri çalan bir gitarist olmak için değil aynı zamanda kulak eğitimi, akor ve dizileri tanıma, armoni çalışmaları, farklı müzikleri çalarak tanımak gibi müzisyenliğe ve yorumculuğa büyük faydalar sağlayacak çalışmalarda da kullanılmayı önermekle birlikte bu kullanım çeşitleri ile ilgili örnek çalışmaları içermektedir. Bu çalışmalar ve öneriler ışığında öğrencilerin enstrümanlarını daha verimli kullanmaları ve bir enstrümantist adayı olmanın yanı sıra bir müzisyen adayı olarak da daha fazla ve daha çeşitli konularda donanım sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Çalışma, öğrencilerin müziğe daha bütüncül yaklaşımla bakıp, türler arası ayrım yapmaksızın, geçmişten günümüze gelmiş ulaşabildikleri her müzik türünü tanımalarını, analiz edebilmelerini ve mümkün olduğunca icra edebilmelerini amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

This study includes various study methods and suggestions for classical guitar students and their teachers. In general, the study includes the classical guitar, which is an instrument with many features such as its practicality in creating harmony, suitability for transposition, usability in different music genres, not only to be a guitarist who plays the works in the classical guitar repertoire but also ear training, recognition of chords and scales, harmony studies, different Although it also proposes to be used in studies that will provide great benefits to musicianship and interpretation, such as getting to know music by playing it, it includes case studies on these types of usage. In the light of these studies and suggestions, it is aimed that students will use their instruments more efficiently and be equipped with more and more diverse subjects as a musician candidate as well as being an instrumentalist candidate. The aim of the study is to enable the students to look at music with a more holistic approach and to recognize, analyze and perform as much as possible every type of music that they can reach from the past to the present, without making any distinction between genres.      

Keywords


 • Cebeci, İlter. (2013) “Gitar Teorisi ve Özgün Teknik Çalışmalar Kılavuzu” Sanatta Yeterlik Tezi İstanbul. İstanbul Üniversitesi

 • Yavuzoğlu, Nail. (1993) “Caz Müziğinde Akor Dizileri” Pan Yayıncılık

 • Yeprem, M. Safa. (2006) “Gitarda Modal Açılımlar ve Akor Yapıları” Fark Yayınları

                                                                                                    
 • Article Statistics