INSTAGRAM’DA MARKA ÇALIŞMALARI VE GRAFİK TASARIM: MİLKA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-114
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-19 12:52:42.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 78-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern dünya, tüketim alışkanlıkları bağlamında geleneksel olandan bir hayli farklıdır. Ekonomi-politik bir dille kullanım ve değişim değerlerinin yerine modern dünyada gösterge değeri de eklenerek tüketicilerin ürünlere bakış açıları değiştirilmiştir. Marka stratejileri olarak karşımıza çıkan gösterge değeri üretme süreci tüketim alışkanlıklarına bambaşka bir boyut kazandırırken sosyal medyanın ortaya çıkışı ile marka çalışmaları da yeni bir boyut kazanmıştır. Bu çalışma Instagram uygulamasının sunduğu genel çerçeve bağlamında gerek dünyada gerekse Türkiye de uzun süredir marka çalışmaları yürüten Milka’nın Instagram Türkiye resmi hesabına odaklanılmaktadır. Çalışmanın amacı bilinen bir markanın çeşitli sınırlılıklarına rağmen yeni bir iletişim ve grafik dili yaratma olanakları sağlayan Instagram’da marka stratejileri bağlamında görsel iletişimsel öğeleri nasıl kullandığının tespit edilmesidir. Bu bağlamda firmanın Instagram Türkiye Resmi hesabı içerik analizi ile sınıflandırılarak bu sınıflandırma çerçevesinde görsel dil incelenmiştir. İncelemenin sonucunda hali hazırda pek çok mecrada marka çalışmalarını devam ettiren firmanın genel stratejisinin bir bölümünü Instagram’da uyguladığını diğer bir ifade ile Instagram’ı özel amaçlar için kullandığı ve buna uygun görsel bir dil oluşturduğu ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

Modern world is considerably different from the conventional one in terms of consumption habits. The perspective of the consumers in relation with the products was changed through adding the reading in the modern world instead of exchange values in addition to the use of an economic-political language. The process of producing reading which is also known as brand name strategies adds an utterly different dimension to consumption habits and the branding activities also has gained a new dimension upon the emergence of social media. Within the context of general framework provided by the company of Instagram, this study focuses on official account of Milka which has been conducting its activities both in the world and in Turkey. This study aims to determine how a well-known brand-name employ the visual communicative elements in Instagram that provides opportunities to create a new communication and graphic language despite its various limitedness. Within this context, the official Instagram account in Turkey was classified through content analysis and the visual language was analyzed within the framework of the classification. As a result of the review, it was observed that the company which has been conducting its branding activities in various fields practices some of its general strategies on Instagram, in other words, it employs Instagram for special purposes and this occasion creates a convenient visual language.

Keywords


 • Aktaş, H. & Ulutaş, S. (2010). Tekno Nevrotik Kaçış: Web 2.0. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 12, 126-147.

 • Curiel, E. (2020). Considerations on Global Social Media Marketing. Digital and Social Media Marketing (pp. 229-237) ed. Nripendra P. Rana vd. Cham: Springer,

 • Kennedy, G. (2015). Social Media: Master Social Media Marketing: Facebook, Twitter, Youtube & Instagram. CreateSpace.

 • Leaver, T. Highfield, T. & Abidin, C. (2020). Instagram: Visual social media cultures. John Wiley & Sons.

 • Manning, P. K. (1980). Goffman’s framing order: Style as structure. The view from Goffman, 252-284. The Macmillan Press.

 • Miles, J. (2013). Instagram Power. USA: McGraw-Hill Publishing.

 • Mogaji, E. Olaleye, S. & Ukpabi, D. (2020). Using AI to personalise emotionally appealing advertisement. In Digital and Social Media Marketing (pp. 137-150). Springer, Cham.

 • Munoz, C. L. & Towner, T. L. (2017). The image is the message: Instagram marketing and the 2016 presidential primary season. Journal of political marketing, 16(3-4), 290-318.

 • Neuman, W. L. (2009). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve Nicel yaklaşımlar: 2. Cilt. Yayınodası.

 • Öztürk, E. Şener, G. & Süher, H. K. (2016). Sosyal medya çağında ürün yerleştirme: Instagram ve Instabloggerlar üzerine bir içerik analizi. Global Media Journal TR Edition, 6(12), 355-386.

 • Quesenberry, K. A. (2015). Social media strategy: Marketing and advertising in the consumer revolution. Rowman & Littlefield.

 • Sheth, J. N. (2018). How Social Media Will İmpact Marketing Media. Social media marketing (pp. 3-18). Ed. Githa Heggde and G. Shainesh. Singapore: Palgrave Macmillan.

 • Trout, J. (2005). Geleceğin Pazarlamacısı İçin Konumlandırma Stratejileri, çev. Cemal Engin, İstanbul: Optimist Yayınları.

 • https://www.mondelezinternational.com/en/~/media/MondelezCorporate/Uploads/downloads/mi lka_Fact_Sheet.pdf#page=1 Erişim tarihi: 01 Şubat 2021.

 • https://milkavslindt.wordpress.com/2013/11/08/the-brand-assets/ Erişim tarihi: 07 Şubat 2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics