ÜTOPIK VE DISTOPIK KURGUDA TOPLUMSAL BASKI VE KONTROL

Author:

Number of pages: 64-73
Year-Number: 2021-115

Abstract

Toplumsal baskı ve kontrol temaları, alternative dünya senaryolarını tasvir eden distopik kurguda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu kurmaca toplumsal düzenler, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ortaya çıkabilecek daha kötü olası senaryoları tasvir etmektedir. Bu eserlerde, bireysellik, bir toplumun sözde refahını sağlayabilmek adına bastırılabilir ve yöneten gücün kolektif çıkarlarına bu anlamda daha çok önem verilebilir. Bu çalışma bu bağlamda, distopik anlatılarda toplumsul baskının ve kontrolün temsilini, çalışma kapsamında seçilmiş üç spekülatif metin olan H. G. Wells’in A Modern Utopia, Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya ve George Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört eserlerinin konu ile alakalı ikincil kaynaklara göndermeler üzerinden yapılan analizi ile tartışmaktır.

Keywords

Abstract

The themes of oppression and control play a highly significant role in dystopian fiction which illustrates alternative world scenarios. These fictional social orders portray possible worse scenarios unless certain necessary measurements are taken. In these portrayals, individuality is suppressed for the alleged welfare of the society and the collective interests of a ruling body are accordingly highlighted. The aim of this study is therefore to discuss the representation of oppression and control in dystopian narratives through the analysis of the three selected speculative texts, namely A Modern Utopia by H. G. Wells, Brave New World by Aldous Huxley, and Nineteen Eighty-Four by George Orwell with specific references from relevant secondary sources.  

Keywords